Det sker!

Det sker!

Velkommen til Glamsbjerg

Foreningen Glamsbjerg arbejder med at skabe sammenhæng, fællesskab og udvikling i Glamsbjerg og omegn.

Glamsbjerg er et godt sted både at bo med et særdeles aktivt handels-, erhvers-, idræts- og foreningsliv. Læs mere om Foreningen Glamsbjergs arbejde herunder.

Foreningen Glamsbjerg - kirkeparken

Kommende begivenheder i Glamsbjerg

mar
18
tors
2021
Generalforsamling 2021. Digital afholdelse.
mar 18 kl. 18:00 – 20:00

Foreningen Glamsbjerg – Glamsbjerg Borgerforening
afholder generalforsamling
torsdag den 18. marts 2021 kl. 1800.

Generalforsamlingen er udskudt på grund af de stadigt gældende forsamlingsbegrænsninger i anledning af Corona- pandemien.

Generalforsamlingen afholdes digitalt.

Tilmelding skal ske senest 3 dage før til foreningens mail foreningenglamsbjerg@gmail.com. Når man er tilmeldt, modtages en bekræftelsesmail med information om, hvordan man kommer på mødet. Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Godkendelse af regnskab for det forløbne år og meddelelse af decharge for regnskabet til bestyrelsen.
4. Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer således:
§ 2 tilføjes: Foreningen er endvidere lokalråd i Assens Kommune.
§3 tilføjes: Som medlem kan optages enhver borger med tilknytning til Glamsbjerg, der er fyldt 18 år.
§ 8 tilføjes: Enhver generalforsamling indvarsles på foreningens hjemmeside og Facebook- side.
5. Valg til bestyrelsen.
På valg er Kurt Drud Jensen og Carsten Mogensen. Førstnævnte modtager ikke genvalg.
6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
7. Valg af 2 revisorer.
8. Valg af revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal skriftligt tilstilles formanden senest otte dage før generalforsamlingen.

Under hensyn til behandling af de foreslåede vedtægtsændringer afholdes der – ligeledes digitalt – ekstraordinær generalforsamling den 8. april 2021 kl. 1800 med samme tilmeldingsprocedure.

Bestyrelsen

apr
8
tors
2021
Ekstraordinær generalforsamling 2021. Digital afholdelse.
apr 8 kl. 18:00 – 19:00

Se bemærkning om den ekstraordinære generalforsamling nederst.

Foreningen Glamsbjerg – Glamsbjerg Borgerforening
afholder generalforsamling
torsdag den 18. marts 2021 kl. 1800.

Generalforsamlingen er udskudt på grund af de stadigt gældende forsamlingsbegrænsninger i anledning af Corona- pandemien.

Generalforsamlingen afholdes digitalt.

Tilmelding skal ske senest 3 dage før til foreningens mail foreningenglamsbjerg@gmail.com. Når man er tilmeldt, modtages en bekræftelsesmail med information om, hvordan man kommer på mødet. Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Godkendelse af regnskab for det forløbne år og meddelelse af decharge for regnskabet til bestyrelsen.
4. Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer således:
§ 2 tilføjes: Foreningen er endvidere lokalråd i Assens Kommune.
§3 tilføjes: Som medlem kan optages enhver borger med tilknytning til Glamsbjerg, der er fyldt 18 år.
§ 8 tilføjes: Enhver generalforsamling indvarsles på foreningens hjemmeside og Facebook- side.
5. Valg til bestyrelsen.
På valg er Kurt Drud Jensen og Carsten Mogensen. Førstnævnte modtager ikke genvalg.
6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
7. Valg af 2 revisorer.
8. Valg af revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal skriftligt tilstilles formanden senest otte dage før generalforsamlingen.

Under hensyn til behandling af de foreslåede vedtægtsændringer afholdes der – ligeledes digitalt – ekstraordinær generalforsamling den 8. april 2021 kl. 1800 med samme tilmeldingsprocedure.

Bestyrelsen

Ekstraordinær generalforsamling TOR 08.04.2021. Digital afholdelse.
apr 8 kl. 18:00 – 19:00

Foreningen Glamsbjerg – Glamsbjerg Borgerforening
afholder ekstraordinær generalforsamling
torsdag den 08. april 2021 kl. 1800.

Generalforsamlingen afholdes digitalt under hensyntagen til gældende Coronaregler.
Tilmelding skal ske senest 3 dage før til foreningens mail foreningenglamsbjerg@gmail.com. Når man er tilmeldt, modtages en bekræftelsesmail med information om, hvordan man kommer på mødet. Den ekstraordinære generalforsamling er varslet i Lokalavisen Assens den 03. marts 2021.

Dagsorden:

Pkt. 1.
valg af dirigent.

Pkt. 2.
Afstemning om forslag til vedtægtsændringer.
Afstemning – efter evt. debat – om bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, vedtaget ved ordinær generalforsamling TOR den 18.03.2021. Fra den ordinære generalforsamling citeres behandlingen af forslaget, behandlet under pkt. 4 (Det fulde referat kan læses på foreningens hjemmeside, www.glamsbjerg.dk):

Følgende ændringer/tilføjelser foreslået:
§ 2 tilføjes efter sidste punktum: Foreningen er endvidere lokalråd i Assens Kommune.
§3 om medlemsoptagelse ændres til: Som medlem kan optages enhver borger med tilknytning til Glamsbjerg, der er fyldt 18 år.
§ 8 om indkaldelser til generalforsamlinger ændres til: Enhver generalforsamling indvarsles på foreningens hjemmeside og Facebook- side.

Ændringer og tilføjelser blev enstemmigt vedtaget.
Der skal i anledning af fremmødet i generalforsamlingen og jfr. gældende vedtægter afholdes ekstraordinær generalforsamling for at få endeligt godkendt ændringer og tilføjelser. En sådan ekstraordinær generalforsamling var allerede indvarslet i forbindelse med offentliggørelsen af indkaldelsen til generalforsamling 2021 i Lokalavisen Assens den 3. marts 2021.

Den ekstraordinære generalforsamling annonceret til afholdelse den 08.04.2021 kl. 1800 og bekendtgjort afholdt digitalt med tilmelding under hensyntagen til Coronarestioner således:
Tilmelding skal ske senest 3 dage før den 08.04.2021 til foreningens mail foreningenglamsbjerg@gmail.com.
Pkt. 3.
Eventuelt.

Bestyrelsen.

aug
22
søn
2021
Glamsbjerghaven Indvies. Ved Glamsbjerg Kirke
aug 22 kl. 13:45 – 17:00

Program:

Åbningsceremoni: Fanfare ved Annette Jensen, Johnny Jensen og Ove Jensen.

Musikindslag: Med bl.a. Simon Mogensen, Martin Sort, Thomas Borre og Christian Lohmann.

Capoeira: Brasiliansk kampdans v. CulturArte.

Børn fra 6-10 år: Der vil være diverse lege, konkurrencer med mere.

Gratis is: Der er gratis is til alle børn op til 14 år.

Kaffe/the og kage: Der serveres gratis kaffe/ kage til alle voksne.

Der kan købes fadøl, sodavand og lidt spiseligt. Lions Glamsbjerg forestår al servering.

Afslutning: Kristine Eiler Ernst (mezzosopran), Birgit Nedergaard Madsen (klaver) og Rikke Barsøe (fløjte).

Vi glæder os til at se dig/ jer til en festlig indvielse af vores smukke have.

Glamsbjerghaveudvalget.

sep
4
lør
2021
Børnenes Dag 4. SEP 2021. Glamsbjerg centrum
sep 4 kl. 10:00 – 14:30

Forvarsel – Sæt kryds i kalenderen.

Endeligt program tilgår.

Der kan være betaling for enkelte aktiviteter.

Pladsen åbner kl. 10.30 efter et festligt optog med start i Poul Mose Parken kl. 10.00.
Alle er meget velkomne til at deltage i optoget. Dagen slutter kl. 14.30.

sep
30
tors
2021
WORKSHOP – DEMENS KOMPASSET
sep 30 kl. 16:00 – 19:00

Du inviteres til

WORKSHOP ”Et aktivt liv for borgere med demens og deres pårørende”

Tidspunkt: Torsdag den 30. september 2021 kl. 16.00-19:00 Sted: På Kompasset – Niels Kjærbyes Vej 9, 5610 Assens

Målgruppe: Borger med demens, pårørende, Ældreråd, foreninger, lokalråd, medarbejdere i Assens kommune og alle øvrige, der har interesse i og input til emnet.
I Danmark lever 80-90.000 mennesker med en demenssygdom, og mange ken- der nogen, der har demens. Vi har brug for dine input til, hvordan vi sammen kan bidrage til, at det bliver muligt at holde fast i hverdagen og være aktiv længst mulig, når man har demens inde på livet.
Alzheimerforeningen Fyn og Assens Kom- mune inviterer til samarbejde om at skabe muligheder for et aktivt liv for mennesker med demens og deres pårørende. Muligheder, der tager afsæt i de ønsker og behov, der opleves blandt dem, der lever med sygdommen tæt inde på livet.
Input fra dagens workshop, vil indgå i et nyt katalog, med ideer, som borgere, lokalsam- fund, foreninger, kirker, kommune og andre kan gribe og føre ud i livet. Workshoppen vil også bidrage med inspiration til en ny De- mensstrategi for Assens Kommune, som skal vedtages i begyndelsen af 2022.

Tilmelding:

Senest 23. september til: Anne Grete Pilgaard på mail tilagpil@assens.dk eller på tlf: 6474 6920. Du må i tilmeldingen gerne angive: dit navn, telefonnr., samt om du er privat person eller repræsenterer en forening/ råd e.l.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Anne Grete Pilgaard.

Program:

1. Velkomst og dagens program.

2. ”Hvordan møder vi mennesker med demens i Assens kommune?”

          Indlæg v.:
          Anne Grete Pilgaard, Leder af Aktivitet, Forebyggelse og Demens,
         Jinnie Hemmingsen, Demenskonsulent,
         Janne Abildtrup, Demenskoordinator,
         Shasja Ankjær Larsen, Brobygger og aktivitetsudvikler
         ”Alzheimerforeningens arbejde på Fyn”,  v. Sidsel Jensen Medlem af bestyrelsen for                      Alzheimerforeningen Fyn,
         Anne Kirstine Iversen, Fynskonsulent i Alzheimerforeningen

3. Workshop.

   a. Ønsker og behov i hverdagen, når man har demens inde på livet.
   b. Ideer til hvordan lokalområder, foreninger, kirker, kommune og andre kan bidrage til
at familier kan holde fast i hverdagen så længe som muligt, når demenssygdommen er yttet ind.
   c. Hvem kan bidrage med hvad?

4. Opsamling og næste skridt.

5. Tak for i dag.

page1image24728page1image24888page1image25312page1image25480page1image25640page1image25800page1image25960page1image26120page1image26280page1image26440

 

Bliv sponsor

For ganske få midler kan du være med til at gøre en stor forskel for vores indsats for oplysning om og forskønnelse af Glamsbjerg. Til gengæld får du mulighed for at promovere din virksomhed på sitet og drive besøgende til dit eget site eller webshop.

Ved “klik” på logo opnås adgang til hjemmeside.

Omfattende og gode kollektive trafikforbindelser

Der er et meget omfattende kollektivt busnetværk med mange afgange, der gør det nemt at komme til og fra byen – herunder til og fra Odense.

Boligpriser, du kan betale

Du kan vælge mellem meget velbeliggende grunde - store og små parcelhuse - nye og ældre boliger.

Unik uddannelsesby – Giv dine børn en god start

Byen har et omfattende og meget varieret uddannelsestilbud.

Byen er på en helt særlig måde præget af at være uddannelsesbyen på Sydvestfyn.

Friluftsliv

Skov, golfbaner, vandreruter og friluftsbad. Glamsbjerg har det hele, når det drejer sig om gode oplevelser i den omgivende smukke natur. 

Erhverv & handel

Særdeles gode tilbud på dagligvareområdet og mange specialbutikker.

Fuld af liv

Friluftsbad, svømmehal, golfbane, mange sportsanlæg, sundhedscenter og det liv, de mange unge uddannelsessøgende giver.