Det sker!

Det sker!

Velkommen til Glamsbjerg

Foreningen Glamsbjerg arbejder med at skabe sammenhæng, fællesskab og udvikling i Glamsbjerg og omegn.

Glamsbjerg er et godt sted både at bo med et særdeles aktivt handels-, erhvers-, idræts- og foreningsliv. Læs mere om Foreningen Glamsbjergs arbejde herunder.

Foreningen Glamsbjerg - kirkeparken

Kommende begivenheder i Glamsbjerg

mar
18
tors
2021
Generalforsamling 2021. Digital afholdelse.
mar 18 kl. 18:00 – 20:00

Foreningen Glamsbjerg – Glamsbjerg Borgerforening
afholder generalforsamling
torsdag den 18. marts 2021 kl. 1800.

Generalforsamlingen er udskudt på grund af de stadigt gældende forsamlingsbegrænsninger i anledning af Corona- pandemien.

Generalforsamlingen afholdes digitalt.

Tilmelding skal ske senest 3 dage før til foreningens mail foreningenglamsbjerg@gmail.com. Når man er tilmeldt, modtages en bekræftelsesmail med information om, hvordan man kommer på mødet. Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Godkendelse af regnskab for det forløbne år og meddelelse af decharge for regnskabet til bestyrelsen.
4. Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer således:
§ 2 tilføjes: Foreningen er endvidere lokalråd i Assens Kommune.
§3 tilføjes: Som medlem kan optages enhver borger med tilknytning til Glamsbjerg, der er fyldt 18 år.
§ 8 tilføjes: Enhver generalforsamling indvarsles på foreningens hjemmeside og Facebook- side.
5. Valg til bestyrelsen.
På valg er Kurt Drud Jensen og Carsten Mogensen. Førstnævnte modtager ikke genvalg.
6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
7. Valg af 2 revisorer.
8. Valg af revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal skriftligt tilstilles formanden senest otte dage før generalforsamlingen.

Under hensyn til behandling af de foreslåede vedtægtsændringer afholdes der – ligeledes digitalt – ekstraordinær generalforsamling den 8. april 2021 kl. 1800 med samme tilmeldingsprocedure.

Bestyrelsen

apr
8
tors
2021
Ekstraordinær generalforsamling 2021. Digital afholdelse.
apr 8 kl. 18:00 – 19:00

Se bemærkning om den ekstraordinære generalforsamling nederst.

Foreningen Glamsbjerg – Glamsbjerg Borgerforening
afholder generalforsamling
torsdag den 18. marts 2021 kl. 1800.

Generalforsamlingen er udskudt på grund af de stadigt gældende forsamlingsbegrænsninger i anledning af Corona- pandemien.

Generalforsamlingen afholdes digitalt.

Tilmelding skal ske senest 3 dage før til foreningens mail foreningenglamsbjerg@gmail.com. Når man er tilmeldt, modtages en bekræftelsesmail med information om, hvordan man kommer på mødet. Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Godkendelse af regnskab for det forløbne år og meddelelse af decharge for regnskabet til bestyrelsen.
4. Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer således:
§ 2 tilføjes: Foreningen er endvidere lokalråd i Assens Kommune.
§3 tilføjes: Som medlem kan optages enhver borger med tilknytning til Glamsbjerg, der er fyldt 18 år.
§ 8 tilføjes: Enhver generalforsamling indvarsles på foreningens hjemmeside og Facebook- side.
5. Valg til bestyrelsen.
På valg er Kurt Drud Jensen og Carsten Mogensen. Førstnævnte modtager ikke genvalg.
6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
7. Valg af 2 revisorer.
8. Valg af revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal skriftligt tilstilles formanden senest otte dage før generalforsamlingen.

Under hensyn til behandling af de foreslåede vedtægtsændringer afholdes der – ligeledes digitalt – ekstraordinær generalforsamling den 8. april 2021 kl. 1800 med samme tilmeldingsprocedure.

Bestyrelsen

Ekstraordinær generalforsamling TOR 08.04.2021. Digital afholdelse.
apr 8 kl. 18:00 – 19:00

Foreningen Glamsbjerg – Glamsbjerg Borgerforening
afholder ekstraordinær generalforsamling
torsdag den 08. april 2021 kl. 1800.

Generalforsamlingen afholdes digitalt under hensyntagen til gældende Coronaregler.
Tilmelding skal ske senest 3 dage før til foreningens mail foreningenglamsbjerg@gmail.com. Når man er tilmeldt, modtages en bekræftelsesmail med information om, hvordan man kommer på mødet. Den ekstraordinære generalforsamling er varslet i Lokalavisen Assens den 03. marts 2021.

Dagsorden:

Pkt. 1.
valg af dirigent.

Pkt. 2.
Afstemning om forslag til vedtægtsændringer.
Afstemning – efter evt. debat – om bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, vedtaget ved ordinær generalforsamling TOR den 18.03.2021. Fra den ordinære generalforsamling citeres behandlingen af forslaget, behandlet under pkt. 4 (Det fulde referat kan læses på foreningens hjemmeside, www.glamsbjerg.dk):

Følgende ændringer/tilføjelser foreslået:
§ 2 tilføjes efter sidste punktum: Foreningen er endvidere lokalråd i Assens Kommune.
§3 om medlemsoptagelse ændres til: Som medlem kan optages enhver borger med tilknytning til Glamsbjerg, der er fyldt 18 år.
§ 8 om indkaldelser til generalforsamlinger ændres til: Enhver generalforsamling indvarsles på foreningens hjemmeside og Facebook- side.

Ændringer og tilføjelser blev enstemmigt vedtaget.
Der skal i anledning af fremmødet i generalforsamlingen og jfr. gældende vedtægter afholdes ekstraordinær generalforsamling for at få endeligt godkendt ændringer og tilføjelser. En sådan ekstraordinær generalforsamling var allerede indvarslet i forbindelse med offentliggørelsen af indkaldelsen til generalforsamling 2021 i Lokalavisen Assens den 3. marts 2021.

Den ekstraordinære generalforsamling annonceret til afholdelse den 08.04.2021 kl. 1800 og bekendtgjort afholdt digitalt med tilmelding under hensyntagen til Coronarestioner således:
Tilmelding skal ske senest 3 dage før den 08.04.2021 til foreningens mail foreningenglamsbjerg@gmail.com.
Pkt. 3.
Eventuelt.

Bestyrelsen.

aug
22
søn
2021
Glamsbjerghaven Indvies. Ved Glamsbjerg Kirke
aug 22 kl. 13:45 – 17:00

Program:

Åbningsceremoni: Fanfare ved Annette Jensen, Johnny Jensen og Ove Jensen.

Musikindslag: Med bl.a. Simon Mogensen, Martin Sort, Thomas Borre og Christian Lohmann.

Capoeira: Brasiliansk kampdans v. CulturArte.

Børn fra 6-10 år: Der vil være diverse lege, konkurrencer med mere.

Gratis is: Der er gratis is til alle børn op til 14 år.

Kaffe/the og kage: Der serveres gratis kaffe/ kage til alle voksne.

Der kan købes fadøl, sodavand og lidt spiseligt. Lions Glamsbjerg forestår al servering.

Afslutning: Kristine Eiler Ernst (mezzosopran), Birgit Nedergaard Madsen (klaver) og Rikke Barsøe (fløjte).

Vi glæder os til at se dig/ jer til en festlig indvielse af vores smukke have.

Glamsbjerghaveudvalget.

sep
4
lør
2021
Børnenes Dag 4. SEP 2021. Glamsbjerg centrum
sep 4 kl. 10:00 – 14:30

Forvarsel – Sæt kryds i kalenderen.

Endeligt program tilgår.

Der kan være betaling for enkelte aktiviteter.

Pladsen åbner kl. 10.30 efter et festligt optog med start i Poul Mose Parken kl. 10.00.
Alle er meget velkomne til at deltage i optoget. Dagen slutter kl. 14.30.

 

Bliv sponsor

For ganske få midler kan du være med til at gøre en stor forskel for vores indsats for oplysning om og forskønnelse af Glamsbjerg. Til gengæld får du mulighed for at promovere din virksomhed på sitet og drive besøgende til dit eget site eller webshop.

Ved “klik” på logo opnås adgang til hjemmeside.

Omfattende og gode kollektive trafikforbindelser

Der er et meget omfattende kollektivt busnetværk med mange afgange, der gør det nemt at komme til og fra byen – herunder til og fra Odense.

Boligpriser, du kan betale

Du kan vælge mellem meget velbeliggende grunde - store og små parcelhuse - nye og ældre boliger.

Unik uddannelsesby – Giv dine børn en god start

Byen har et omfattende og meget varieret uddannelsestilbud.

Byen er på en helt særlig måde præget af at være uddannelsesbyen på Sydvestfyn.

Friluftsliv

Skov, golfbaner, vandreruter og friluftsbad. Glamsbjerg har det hele, når det drejer sig om gode oplevelser i den omgivende smukke natur. 

Erhverv & handel

Særdeles gode tilbud på dagligvareområdet og mange specialbutikker.

Fuld af liv

Friluftsbad, svømmehal, golfbane, mange sportsanlæg, sundhedscenter og det liv, de mange unge uddannelsessøgende giver.