Det sker!

Det sker!

Velkommen til Glamsbjerg

Foreningen Glamsbjerg arbejder med at skabe sammenhæng, fællesskab og udvikling i Glamsbjerg og omegn.

Glamsbjerg er et godt sted både at bo med et særdeles aktivt handels-, erhvers-, idræts- og foreningsliv. Læs mere om Foreningen Glamsbjergs arbejde herunder.

Foreningen Glamsbjerg - kirkeparken

Kommende begivenheder i Glamsbjerg

feb
21
ons
2024
Generalforsamling Glamsbjerg Fritidscener.
feb 21 kl. 19:00 – 21:00

Foreningen Glamsbjerg – Glamsbjerg Borgerforening

afholder generalforsamling 

onsdag den 21. februar 2024 kl. 1900.

i Glamsbjerg Fritidscenter. 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.

  2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

  3. Godkendelse af regnskab for det forløbe år og meddelelse af decharge for regnskabet til bestyrelsen.

  4. Behandling af indkomne forslag.

  5. Valg til bestyrelsen. På valg er Birgitte Wøhlk Laursen og Elmer Philipsen. Sidsnævnte modtager genvalg.

  6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

  7. Valg af to revisorer.

  8. Valg af en revisorsuppleant

  9. Eventuelt.

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal skriftligt tilstilles formanden senest otte dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen.

 

Bliv sponsor

For ganske få midler kan du være med til at gøre en stor forskel for vores indsats for oplysning om og forskønnelse af Glamsbjerg. Til gengæld får du mulighed for at promovere din virksomhed på sitet og drive besøgende til dit eget site eller webshop.

Ved “klik” på logo opnås adgang til hjemmeside.

Omfattende og gode kollektive trafikforbindelser

Der er et meget omfattende kollektivt busnetværk med mange afgange, der gør det nemt at komme til og fra byen – herunder til og fra Odense.

Boligpriser, du kan betale

Du kan vælge mellem meget velbeliggende grunde - store og små parcelhuse - nye og ældre boliger.

Unik uddannelsesby – Giv dine børn en god start

Byen har et omfattende og meget varieret uddannelsestilbud.

Byen er på en helt særlig måde præget af at være uddannelsesbyen på Sydvestfyn.

Friluftsliv

Skov, golfbaner, vandreruter og friluftsbad. Glamsbjerg har det hele, når det drejer sig om gode oplevelser i den omgivende smukke natur. 

Erhverv & handel

Særdeles gode tilbud på dagligvareområdet og mange specialbutikker.

Fuld af liv

Friluftsbad, svømmehal, golfbane, mange sportsanlæg, sundhedscenter og det liv, de mange unge uddannelsessøgende giver.