Det sker!

Det sker!

Velkommen til Glamsbjerg

Foreningen Glamsbjerg arbejder med at skabe sammenhæng, fællesskab og udvikling i Glamsbjerg og omegn.

Glamsbjerg er et godt sted både at bo med et særdeles aktivt handels-, erhvers-, idræts- og foreningsliv. Læs mere om Foreningen Glamsbjergs arbejde herunder.

Foreningen Glamsbjerg - kirkeparken

Kommende begivenheder i Glamsbjerg

sep
30
tors
2021
WORKSHOP – DEMENS KOMPASSET
sep 30 kl. 16:00 – 19:00

Du inviteres til

WORKSHOP ”Et aktivt liv for borgere med demens og deres pårørende”

Tidspunkt: Torsdag den 30. september 2021 kl. 16.00-19:00 Sted: På Kompasset – Niels Kjærbyes Vej 9, 5610 Assens

Målgruppe: Borger med demens, pårørende, Ældreråd, foreninger, lokalråd, medarbejdere i Assens kommune og alle øvrige, der har interesse i og input til emnet.
I Danmark lever 80-90.000 mennesker med en demenssygdom, og mange ken- der nogen, der har demens. Vi har brug for dine input til, hvordan vi sammen kan bidrage til, at det bliver muligt at holde fast i hverdagen og være aktiv længst mulig, når man har demens inde på livet.
Alzheimerforeningen Fyn og Assens Kom- mune inviterer til samarbejde om at skabe muligheder for et aktivt liv for mennesker med demens og deres pårørende. Muligheder, der tager afsæt i de ønsker og behov, der opleves blandt dem, der lever med sygdommen tæt inde på livet.
Input fra dagens workshop, vil indgå i et nyt katalog, med ideer, som borgere, lokalsam- fund, foreninger, kirker, kommune og andre kan gribe og føre ud i livet. Workshoppen vil også bidrage med inspiration til en ny De- mensstrategi for Assens Kommune, som skal vedtages i begyndelsen af 2022.

Tilmelding:

Senest 23. september til: Anne Grete Pilgaard på mail tilagpil@assens.dk eller på tlf: 6474 6920. Du må i tilmeldingen gerne angive: dit navn, telefonnr., samt om du er privat person eller repræsenterer en forening/ råd e.l.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Anne Grete Pilgaard.

Program:

1. Velkomst og dagens program.

2. ”Hvordan møder vi mennesker med demens i Assens kommune?”

          Indlæg v.:
          Anne Grete Pilgaard, Leder af Aktivitet, Forebyggelse og Demens,
         Jinnie Hemmingsen, Demenskonsulent,
         Janne Abildtrup, Demenskoordinator,
         Shasja Ankjær Larsen, Brobygger og aktivitetsudvikler
         ”Alzheimerforeningens arbejde på Fyn”,  v. Sidsel Jensen Medlem af bestyrelsen for                      Alzheimerforeningen Fyn,
         Anne Kirstine Iversen, Fynskonsulent i Alzheimerforeningen

3. Workshop.

   a. Ønsker og behov i hverdagen, når man har demens inde på livet.
   b. Ideer til hvordan lokalområder, foreninger, kirker, kommune og andre kan bidrage til
at familier kan holde fast i hverdagen så længe som muligt, når demenssygdommen er yttet ind.
   c. Hvem kan bidrage med hvad?

4. Opsamling og næste skridt.

5. Tak for i dag.

page1image24728page1image24888page1image25312page1image25480page1image25640page1image25800page1image25960page1image26120page1image26280page1image26440

nov
26
fre
2021
Juletræstænding.
nov 26 kl. 15:00 – 19:00
mar
16
ons
2022
Generalforsamling. Glams Bjerg Hus
mar 16 kl. 19:00

Foreningen Glamsbjerg – Glamsbjerg Borgerforening

afholder generalforsamling
onsdag den 16. marts 2022 kl. 19.00
på Glams Bjerg Hus.

Tilmelding skal ske senest 3 dage før til foreningens mail foreningenglamsbjerg@gmail.com.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Godkendelse af regnskab for det forløbne år og meddelelse af decharge for regnskabet til
bestyrelsen.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg til bestyrelsen.
På valg er Dennis Christensen, Elmer Philipsen og Birgitte Wøhlk Laursen. Alle modtager genvalg.
6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
7. Valg af 2 revisorer.
8. Valg af revisorsuppleant.
9. Eventuelt.
Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal skriftligt tilstilles formanden senest otte dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsen
jun
23
tors
2022
Skt. Hans i Glamsbjerghaven ved Glamsbjerg Kirke
jun 23 kl. 18:00 – 21:00
sep
3
lør
2022
Børnenes Dag og Glamsbjerglegene.
sep 3 heldags

Børnenes Dag afholdes sammen med “Glamsbjerglegene 2022”.

nov
25
fre
2022
Juletræstænding 2022. Glamsbjerg
nov 25 kl. 16:00 – 19:00
dec
18
søn
2022
Indsamling – vintertøj til Ukraine. Glamsbjerg Fritidscenter
dec 18 kl. 09:00 – 12:00
feb
22
ons
2023
Generalforsamling. Glamsbjerg Fritidscenter.
feb 22 kl. 19:00 – 21:30
mar
8
ons
2023
Ekstraordinær generalforsamling. Glamsbjerg Fritidscenter
mar 8 kl. 18:00 – 19:00

 

Bliv sponsor

For ganske få midler kan du være med til at gøre en stor forskel for vores indsats for oplysning om og forskønnelse af Glamsbjerg. Til gengæld får du mulighed for at promovere din virksomhed på sitet og drive besøgende til dit eget site eller webshop.

Ved “klik” på logo opnås adgang til hjemmeside.

Omfattende og gode kollektive trafikforbindelser

Der er et meget omfattende kollektivt busnetværk med mange afgange, der gør det nemt at komme til og fra byen – herunder til og fra Odense.

Boligpriser, du kan betale

Du kan vælge mellem meget velbeliggende grunde - store og små parcelhuse - nye og ældre boliger.

Unik uddannelsesby – Giv dine børn en god start

Byen har et omfattende og meget varieret uddannelsestilbud.

Byen er på en helt særlig måde præget af at være uddannelsesbyen på Sydvestfyn.

Friluftsliv

Skov, golfbaner, vandreruter og friluftsbad. Glamsbjerg har det hele, når det drejer sig om gode oplevelser i den omgivende smukke natur. 

Erhverv & handel

Særdeles gode tilbud på dagligvareområdet og mange specialbutikker.

Fuld af liv

Friluftsbad, svømmehal, golfbane, mange sportsanlæg, sundhedscenter og det liv, de mange unge uddannelsessøgende giver.