Hvornår:
08/04/2021 kl. 18:00 – 19:00
2021-04-08T18:00:00+02:00
2021-04-08T19:00:00+02:00
Hvor:
Digital afholdelse.

Foreningen Glamsbjerg – Glamsbjerg Borgerforening
afholder ekstraordinær generalforsamling
torsdag den 08. april 2021 kl. 1800.

Generalforsamlingen afholdes digitalt under hensyntagen til gældende Coronaregler.
Tilmelding skal ske senest 3 dage før til foreningens mail foreningenglamsbjerg@gmail.com. Når man er tilmeldt, modtages en bekræftelsesmail med information om, hvordan man kommer på mødet. Den ekstraordinære generalforsamling er varslet i Lokalavisen Assens den 03. marts 2021.

Dagsorden:

Pkt. 1.
valg af dirigent.

Pkt. 2.
Afstemning om forslag til vedtægtsændringer.
Afstemning – efter evt. debat – om bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, vedtaget ved ordinær generalforsamling TOR den 18.03.2021. Fra den ordinære generalforsamling citeres behandlingen af forslaget, behandlet under pkt. 4 (Det fulde referat kan læses på foreningens hjemmeside, www.glamsbjerg.dk):

Følgende ændringer/tilføjelser foreslået:
§ 2 tilføjes efter sidste punktum: Foreningen er endvidere lokalråd i Assens Kommune.
§3 om medlemsoptagelse ændres til: Som medlem kan optages enhver borger med tilknytning til Glamsbjerg, der er fyldt 18 år.
§ 8 om indkaldelser til generalforsamlinger ændres til: Enhver generalforsamling indvarsles på foreningens hjemmeside og Facebook- side.

Ændringer og tilføjelser blev enstemmigt vedtaget.
Der skal i anledning af fremmødet i generalforsamlingen og jfr. gældende vedtægter afholdes ekstraordinær generalforsamling for at få endeligt godkendt ændringer og tilføjelser. En sådan ekstraordinær generalforsamling var allerede indvarslet i forbindelse med offentliggørelsen af indkaldelsen til generalforsamling 2021 i Lokalavisen Assens den 3. marts 2021.

Den ekstraordinære generalforsamling annonceret til afholdelse den 08.04.2021 kl. 1800 og bekendtgjort afholdt digitalt med tilmelding under hensyntagen til Coronarestioner således:
Tilmelding skal ske senest 3 dage før den 08.04.2021 til foreningens mail foreningenglamsbjerg@gmail.com.
Pkt. 3.
Eventuelt.

Bestyrelsen.