Det sker!

Det sker!

Hvornår:
21/02/2024 kl. 19:00 – 21:00
2024-02-21T19:00:00+01:00
2024-02-21T21:00:00+01:00
Hvor:
Glamsbjerg Fritidscener.
Mågevej
Glamsbjerg.

Foreningen Glamsbjerg – Glamsbjerg Borgerforening

afholder generalforsamling 

onsdag den 21. februar 2024 kl. 1900.

i Glamsbjerg Fritidscenter. 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.

  2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

  3. Godkendelse af regnskab for det forløbe år og meddelelse af decharge for regnskabet til bestyrelsen.

  4. Behandling af indkomne forslag.

  5. Valg til bestyrelsen. På valg er Birgitte Wøhlk Laursen og Elmer Philipsen. Sidsnævnte modtager genvalg.

  6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

  7. Valg af to revisorer.

  8. Valg af en revisorsuppleant

  9. Eventuelt.

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal skriftligt tilstilles formanden senest otte dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen.