Det sker!

Det sker!

Hvornår:
16/03/2022 kl. 19:00
2022-03-16T19:00:00+01:00
2022-03-16T19:15:00+01:00
Hvor:
Glams Bjerg Hus
Søndergade 3
5620 Glamsbjerg
Pris:
Gratis

Foreningen Glamsbjerg – Glamsbjerg Borgerforening

afholder generalforsamling
onsdag den 16. marts 2022 kl. 19.00
på Glams Bjerg Hus.

Tilmelding skal ske senest 3 dage før til foreningens mail foreningenglamsbjerg@gmail.com.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Godkendelse af regnskab for det forløbne år og meddelelse af decharge for regnskabet til
bestyrelsen.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg til bestyrelsen.
På valg er Dennis Christensen, Elmer Philipsen og Birgitte Wøhlk Laursen. Alle modtager genvalg.
6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
7. Valg af 2 revisorer.
8. Valg af revisorsuppleant.
9. Eventuelt.
Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal skriftligt tilstilles formanden senest otte dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsen