Det sker!

Det sker!

mar 9, 2021

Generalforsamling 18.03.2021. Ekstraordinær gf. den 08.04.21.

Foreningen Glamsbjerg – Glamsbjerg Borgerforening
afholder generalforsamling
torsdag den 18. marts 2021 kl. 1800.

Generalforsamlingen er udskudt på grund af de stadigt gældende forsamlingsbegrænsninger i anledning af Corona- pandemien.

Generalforsamlingen afholdes digitalt.

Tilmelding skal ske senest 3 dage før til foreningens mail foreningenglamsbjerg@gmail.com. Når man er tilmeldt, modtages en bekræftelsesmail med information om, hvordan man kommer på mødet. Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Godkendelse af regnskab for det forløbne år og meddelelse af decharge for regnskabet til bestyrelsen.
4. Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer således:
§ 2 tilføjes: Foreningen er endvidere lokalråd i Assens Kommune.
§3 tilføjes: Som medlem kan optages enhver borger med tilknytning til Glamsbjerg, der er fyldt 18 år.
§ 8 tilføjes: Enhver generalforsamling indvarsles på foreningens hjemmeside og Facebook- side.
5. Valg til bestyrelsen.
På valg er Kurt Drud Jensen og Carsten Mogensen. Førstnævnte modtager ikke genvalg.
6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
7. Valg af 2 revisorer.
8. Valg af revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal skriftligt tilstilles formanden senest otte dage før generalforsamlingen.

Under hensyn til behandling af de foreslåede vedtægtsændringer afholdes der – ligeledes digitalt – ekstraordinær generalforsamling den 8. april 2021 kl. 1800 med samme tilmeldingsprocedure.

Bestyrelsen

Kommende begivenheder

Der er ingen kommende begivenheder.

0 Kommentarer

Indsend Kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *