feb 13, 2018

Glamsbjerg Hotel er solgt 13.02.2018

Assens d. 13. 2. 2018.

Enslydende skrivelse til samtlige aktionærer i selskabet Glamsbjerg Hotel A/S.

På vegne bestyrelsen for Glamsbjerg Hotel A/S er det en glæde at kunne meddele, at Hotellet nu er solgt til ejendomsselskabet Poulsen & Hansen A/S, cvr.nr. 76958211, 1700 København V.

Køber er et investeringsselskab, der primært investerer i fast ejendom i Danmark.

Salget er sket på den måde, at køber erhverver aktierne til kurs 50, hvilket betyder, at det eksisterende selskab fortsætter.

Køber har allerede deponeret hele købesummen i Fynske Bank, Glamsbjerg afd. og 51% af aktiekapitalen er allerede afregnet. Det er tanken, at den resterende aktiekapital kan indløses i banken efterhånden som aktionærerne møder frem med dokumentation for ejerskabet til aktien.

Det er købers hensigt at hotellet fortsat skal drives som hotel, men der er endnu ikke taget stilling til den endelige form for drift. Køber er overbevist om at både værelserne og de store selskabslokaler er velegnede til fortsat drift.

Bestyrelsen og køber har udarbejdet en fælles pressemeddelelse, som vedlægges til orientering.

Med venlig Hilsen

Frantz Dolberg, advokat
fd@ret-raad.dk
Glamsbjerg Hotel
Sagsnummer
150-23-114933-KB

Ret&Råd Odense
v/Ret&Råd Fyn A/S
Advokat
Frantz Dolberg
fd@ret-raad.

 

PRESSEMEDDELELSE:

GLAMSBJERG HOTEL ER SOLGT.

Glamsbjerg d. 14.2. 2018.

Hotellet har været ude af drift i snart et halvt år, og bestyrelsen har siden en generalforsamling i efteråret 2017 gjort en stor indsats for at finde en ny forpagter eller en køber af hotellet. Flere har vist interesse, men indtil nu har alle trukket sig først og fremmest på grund af problemer med at skaffe finansiering.

Det har været afgørende for bestyrelsen, at ejendommen fortsat anvendes efter sit formål: overnatninger i 20 værelser, udnyttelse at et stort køkken kombineret med fester, møder, kurser og konferencer.
Naboskabet til Fritidscentret med friluftsbadet danner en naturlig ramme for familiefester med bedsteforældre, forældre og børn.
Det er nu endeligt lykkedes at finde en passiv investor, der magter opgaven.

Ejendomsselskabet Poulsen & Hansen A/S, repræsenteret ved direktør Jens Poulsen, Torø Huse, har afgivet tilbud på køb af aktierne i Glamsbjerg Hotel A/S til kurs 50.
Købesummen for alle aktierne er allerede deponeret.

Foreningen Glamsbjerg og samlet 51 pct. % af aktierne har accepteret dette tilbud, hvorfor – og med tilfredshed – bestyrelsens kan konstatere, at hotellet nu endelig er solgt.
Resterende aktionærer bedes henvende sig til:

Fynske Bank A/S
Søndergade 11
5620 Glamsbjerg
Ring: 64 72 17 17
Mail: glamsbjerg@fynskebank.dk

Bestyrelsen for Glamsbjerg Hotel opfordrer de resterende aktionærer til at henvende sig til banken sammen med behørig dokumentation for ejerskabet af en eller flere aktier i selskabet og få udbetalt 50% af aktiens pålydende værdi.

Glamsbjerg Hotel A/S mangler likviditet til betaling af forfaldne kreditorer herunder også terminsydelsen fra december 2017.

Køber:
Poulsen & Hansen A/S
Ring: 40 43 58 60
Mail: jpassens@gmail.com
er klar med ny kapital, så snart resten af aktiekapitalen er købt.

Køber har indledt drøftelser til forskellig side omkring rette fremtidig udnyttelse af hotellets faciliteter.

Så snart 2/3 af aktiekapitalen er købt, vil der blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling for at ændre vedtægter, vælge ny ledelse og sikre den rette fremadrettede finansiering, som er nødvendig for den fremadrettede drift.

Hotellets nuværende bestyrelse har tillid til at Poulsen & Hansen A/S kan løfte opgaven, og er glade for at de nuværende aktionærer ved den valgte løsning har mulighed for at få 50 pct. af aktieindskuddet tilbage.

Bestyrelsen for Glamsbjerg Hotel A/S. Poulsen & Hansen A/S

Kommende begivenheder

Der er ingen kommende begivenheder.

0 Kommentarer

Indsend Kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *