Det sker!

Det sker!

apr 19, 2021

Ekstraordinær generalforsamling 08.04.2021.

Foreningen Glamsbjerg – Glamsbjerg Borgerforening.

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 08.04.2021.

Den ekstraordinære generalforsamling var den 03.03.2021 i Lokalavisen annonceret til digital afholdelse den 08.04.2021 kl. 1800 med tilmelding under hensyntagen til Corona- restriktioner således: Tilmelding skal ske senest 3 dage før den 08.04.2021 til foreningens mail foreningenglamsbjerg@gmail.com.

Der tilmeldte sig 5 stemmeberettigede medlemmer, hvorfor den ekstraordinære generalforsamling ændredes til fysisk afholdelse i Glamsbjerg Fritidscenter efter aftale med samtlige tilmeldte.

Antal fremmødte medlemmer med stemmeret: 4.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Afstemning om tilføjelser/ændringer til vedtægter, vedtaget ved ordinær generalforsamling den 18.03.2021.
3. Eventuelt.

Referat:

Pkt. 1, valg af dirigent.
Kurt Hansen foreslået af bestyrelsen og valgt uden modkandidater.

Pkt. 2, Afstemning om forslag til vedtægtsændringer.
Forslag til vedtægtsændringer, vedtaget ved ordinær generalforsamling TOR den 18.03.2021 under pkt. 4, sat til fornyet afstemning. (Referat fra den ordinære generalforsamling den 18.03.202 kan læses på foreningens hjemmeside, www.glamsbjerg.dk):

Følgende ændringer/tilføjelser foreslået og vedtaget enstemmigt på den ordinære generalforsamling 18.03.2021:

§ 2 tilføjes efter sidste punktum: Foreningen er endvidere lokalråd i Assens Kommune.
§3 om medlemsoptagelse ændres til: Som medlem kan optages enhver borger med tilknytning til Glamsbjerg, der er fyldt 18 år.
§ 8 om indkaldelser til generalforsamlinger ændres til: Enhver generalforsamling indvarsles på foreningens hjemmeside og Facebook- side.

Fremmødet den 18.03.2021 var årsag til, at der jfr. gældende vedtægter skulle afholdes ekstraordinær generalforsamling for at få endeligt godkendt ændringer og tilføjelser til vedtægterne. En sådan ekstraordinær generalforsamling var allerede indvarslet i forbindelse med offentliggørelsen af indkaldelsen til generalforsamling 2021 i Lokalavisen Assens den 3. marts 2021, og indkaldelsen var fulgt op med indlæg på foreningens Facebook- og hjemmeside.

Der foretoges enkeltvis afstemning for så vidt angik punkterne under § 2, § 3 og § 8:

§ 2: Tilføjelsen enstemmigt vedtaget.
§ 3: Ændringen enstemmigt vedtaget.
§ 8: Ændringen enstemmigt vedtaget.

Pkt. 3, eventuelt.
Bestyrelsen oplyste, at den efter afholdelse af den ordinære generalforsamlings den 18.03.2021 havde konstitueret sig således:

Formand: Birgitte Wøhlk Laursen.
Næstformand: Dennis Christensen.
Kasserer: Pia Jensen.
Sekretær: Carsten Mogensen.
Medlem: Elmer Philipsen.

Glamsbjerg den _________________

Carsten Mogensen, Kurt Hansen,
Sekretær/referent. Dirigent.

Kommende begivenheder

Der er ingen kommende begivenheder.

0 Kommentarer

Indsend Kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *