Foreningen Glamsbjerg

Foreningen Glamsbjerg, der står bag denne hjemmeside, er en borgerforening, der har sat sig det mål at skabe sammenhæng og udvikling i Glamsbjerg og omegn.

Der arbejdes ved indfrielse af målet ved, at der i Foreningen Glamsbjergs regi arbejdes med en række koordinerende initiativer.

 

Foreningen Glamsbjerg var initiativtager til i 2006 sammen med en række borgere i byen – at erhverve Glamsbjerg Hotel. Hotellet var indtil 2018 ejet af et aktieselskab, hvor der i bestyrelsen indgik bestyrelsesmedlemmer fra bestyrelsen for Foreningen Glamsbjerg. Samtidig med medejerskab af hotellet forestod Foreningen Glamsbjerg til stadighed andre aktiviteter i byen.

 

Efter salget af Glamsbjerg Hotel, arbejder Foreningen Glamsbjerg videre med andre succesrige aktiviteter, senest gik foreningen i 2018 i spidsen for etablering af ny julebelysning i Glamsbjerg by.

 

Til gennemførelse og afvikling af succesrige aktiviteter opnås der stor hjælp fra en kreds af frivillige uden for bestyrelsen, senest hjælp til planlægning og gennemførelse af Glamsbjerg Sommerlege i 2018.

 

Det er vigtigt at pointere, at det kun kan lykkes for Foreningen Glamsbjerg at udvikle Glamsbjerg og omegn, hvis den oplever samarbejde med borgerne til styrkelse af den indre sammenhæng i byen – herunder at borgerne i byen og dens omegn tager aktivt del i arbejdet med fortsat at gøre Glamsbjerg til et godt sted at bo og arbejde.

 

Foreningen Glamsbjerg udgiver et årligt nyhedsbrev, hvori det beskrives, hvilke tiltag, der arbejdes på aktuelt.
KONTAKT BESTYRELSEN:

Konstituering fra 28.02.2018.:


Formand: Birgitte Wøhlk Laursen,   birgitteswl@gmail.com.

Næstformand: Dennis Christensen,  info@glamsbjergfritidscenter.dk.

Kasserer: Kurt Drud Jensen,  kurt.drud.jensen@outlook.dk.

Sekretær og Webmaster: Carsten Mogensen,   bocamo@webspeed.dk.

Medlem: Elmer Philipsen, philipsen.glamsbjerg@gmail.com.


UNIK SKOLEBY

1

BOLIGPRISER


DU KAN BETALE

2

GODE KOLLEKTIVE TRAFIK-FORBINDELSER

3

FLOT OG TILGÆNGELIG NATUR

4
8

gode grunde til at flytte til Glamsbjerg

MASSER AF FRITIDSTILBUD

5

GODT BØRNELIV

6

GODE INDKØBS-MULIGHEDER

7

LEVENDE KULTUR

8

Markedsdag med både fest og debat

Børnenes dag i Glamsbjerg

Glamsbjerg -
perfekt for familier!

Nyhedsbrev fra Foreningen GlamsbjergBiografen i Glamsbjerg