Foreningen Glamsbjerg

Foreningen Glamsbjerg, der står bag denne hjemmeside, er en borgerforening, der har sat sig det mål at skabe sammenhæng og udvikling i Glamsbjerg og omegn.

Dette mål forsøges indfriet ved, at der i Foreningen Glamsbjergs regi arbejdes med en række koordinerende initiativer..

Foreningen Glamsbjerg var initiativtager – sammen med en række borgere i byen - til erhvervelsen af Glamsbjerg Hotel..

Glamsbjerg Hotel ejes i dag af aktieselskabet Glamsbjerg Hotel A/S, hvor de 3 af den 5 personers store bestyrelse i Glamsbjerg Hotel A/S udpeges fra Foreningen Glamsbjergs bestyrelse og formanden for Foreningen Glamsbjerg til enhver tid også er formand for Glamsbjerg Hotel A/S.
De 2 øvrige medlemmer i bestyrelsen er generalforsamlingsvalgte medlemmer.

For at udvikle Glamsbjerg og omegn yderligere er der udpeget en kulturarbejdsgruppe, som hvert år varetager en række omfattende og succesrige aktiviteter. ( f.eks. Glamsbjerg Sommerlege - 2014, Glamsbjerg Fødevaremarked 2015)

Det er imidlertid meget vigtigt at pointerer, at udviklingen af Glamsbjerg og omegn kun kan lykkes, hvis vi i fællesskab erkender, at der er behov for at etablere en indre sammenhæng i byen – og at mange borgere i byen og dens omegn tager aktiv del i arbejdet med fortsat at gøre Glamsbjerg til et godt sted at bo og arbejde.KONTAKT BESTYRELSEN:

Konstituering pr.28.02.2018.:


Formand: Birgitte Wøhlk Laursen,   birgitteswl@gmail.com.

Næstformand: Dennis Christensen,  info@glamsbjergfritidscenter.dk.

Kasserer: Kurt Drud Jensen,  kurt.drud.jensen@outlook.dk.

Sekretær og Webmaster: Carsten Mogensen,   bocamo@webspeed.dk.

Medlem: Elmer Philipsen, philipsen.glamsbjerg@gmail.com.


UNIK SKOLEBY

1

BOLIGPRISER


DU KAN BETALE

2

GODE KOLLEKTIVE TRAFIK-FORBINDELSER

3

FLOT OG TILGÆNGELIG NATUR

4
8

gode grunde til at flytte til Glamsbjerg

MASSER AF FRITIDSTILBUD

5

GODT BØRNELIV

6

GODE INDKØBS-MULIGHEDER

7

LEVENDE KULTUR

8

Markedsdag med både fest og debat

Børnenes dag i Glamsbjerg

Glamsbjerg -
perfekt for familier!

Nyhedsbrev fra Foreningen GlamsbjergBiografen i Glamsbjerg