Menu

Nyhedsbrev 2018

Kære beboere.

 

Foreningen Glamsbjerg arbejder for udvikling og

fællesskab for alle borgere i Glamsbjerg og nærområde

Foreningen Glamsbjerg – initiativer:

 

Glamsbjerg Sommerlege

Vi afholder 1. september for anden gang Glamsbjerg

Sommerlege, hvor vi i samarbejde med Børnenes Dag

arrangerer en fantastisk dag for alle aldersgrupper.

 

Campus Glamsbjerg

Vi har sammen med uddannelsesinstitutionerne, Assens

Kommune og Ungerådet i kommunen iværksat en proces

med at udvikle Glamsbjerg til et samlet campusområde.

 

Kirkeparken

Vi skaber en park ved kirken i samarbejde med Lions

Glamsbjerg og Glamsbjerg Sogns Menighedsråd.

 

Juletræ og fakkeltog

Vi sørger for sammen med Handelsstandsforeningen og

Lions Glamsbjerg at holde traditionen i hævd med såvel

juletræstænding som fakkeltog. Vores store julearrangement

afholdes fredag før 1. søndag i advent.

 

Flagdage i Glamsbjerg

Vi sørger for at Dannebrog hejses i hovedgaden på de nationale

flagdage og på særlige festdage.

 

Markedsføring af Glamsbjerg

Følg os på Facebook og se mere på vores hjemmeside

www.glamsbjerg.dk

 

Glamsbjerg Sommerlege – Kirkeparken - Jubilæum

Glamsbjerg Sommerlege

I år bliver noget særligt, fordi de afholdes i samarbejde med Børnenes

Dag. Formålet med dagen er at lave en fest, hvor vi fejrer, at Glamsbjerg

er en fantastisk by. Dagen skal bringe os alle nærmere hinanden og

være et udstillingsvindue for, hvad Glamsbjerg har at byde på. Og så skal

der selvfølgelig kæmpes i diverse discipliner og ”den olympiske flamme”

tændes.

 

Kirkeparken

Der vil blive skabt en æstetisk og smuk park for beboerne i byen. Parken

skal være et mødested for alle aldre – børn og voksne. Vi skaber en unik

og velbeliggende park, hvor byens befolkning kan finde tid til fordybelse

og omtanke – et udendørs refugium – i en tid, hvor tingene går ekstremt

hurtigt. Arbejdet påbegyndes august 2018.

 

Jubilæum

I år kan Foreningen Glamsbjerg fejre 125 års jubilæum. Foreningen

blev stiftet den 1. september 1893. Opgaverne bestod den gang i at få en lergrav

fyldt op, gadebelysning - først med petroleum, senere med el – bedre

togforbindelser, oprettelse af årlige markeder, kirkegård, kapel og senere

selve kirken, som blev indviet i 1911. Falckstationen blev en realitet i 1932

og vores kendte flagalle blev indviet ved et husmoderstævne i 1936. Dette

er blot nogle af de mange initiativer foreningen har stået bag. Vi håber, alle

vil støtte op om vores arbejde fremover.


Bestyrelsen for Foreningen Glamsbjerg:

Formand Birgitte Wøhlk Laursen birgitteswl@gmail.com

Næstfmd Dennis Christensen info@glamsbjergfritidscenter.dk

Kasserer Kurt Drud Jensen kurt.drud.jensen@outlook.dk

Sekretær Carsten Mogensen bocamo@webspeed.dk

Medlem Elmer Philipsen philipsen.glamsbjerg@gmail.com


mail adresse foreningenglamsbjerg@gmail.com


Støt op

Arbejdet med at skabe sammenhæng og udvikling

i Glamsbjerg og nærområde er en fælles opgave.

Det er vigtigt, at så mange som muligt bakker op

om Foreningen Glamsbjerg.

Bliv derfor medlem allerede i dag.

 

FOR KUN 100 kr. om året kan du være med til at

styrke udvikling og fællesskab.

 

Indbetal 100,- kr. via MOBILEPAY 47037 eller

reg. nr. 6851 kontonr. 1913078

med angivelse af navn, adresse samt mailadresse.

UNIK SKOLEBY

1

BOLIGPRISER


DU KAN BETALE

2

GODE KOLLEKTIVE TRAFIK-FORBINDELSER

3

FLOT OG TILGÆNGELIG NATUR

4
8

gode grunde til at flytte til Glamsbjerg

MASSER AF FRITIDSTILBUD

5

GODT BØRNELIV

6

GODE INDKØBS-MULIGHEDER

7

LEVENDE KULTUR

8

Markedsdag med både fest og debat

Børnenes dag i Glamsbjerg

Glamsbjerg -
perfekt for familier!

Nyhedsbrev fra Foreningen GlamsbjergBiografen i Glamsbjerg