Foreningen Glamsbjerg er byens borgerforening og ”lokalråd”! Foreningen Glamsbjerg arbejder for udvikling og fællesskab for alle borgere i Glamsbjerg.

 

Foreningen Glamsbjerg:

 • arrangerede i 2014 ”Glamsbjerg Sommerlege” i samarbejde med Kulturarbejdsgruppen under Foreningen Glamsbjerg
 • arrangerede i 2015 ”Glamsbjerg Fødevaremarked” i samarbejde med Kulturarbejdsgruppen
 • arrangerer julearrangementet i Glamsbjerg Kirke og på Torvet i samarbejde med Kulturarbejdsgruppen, Menighedsrådet, Lions Glamsbjerg og Handelsstandsforeningen
 • har aktiemajoriteten og dermed flertallet og formandsposten i bestyrelsen i det borgerejede Glamsbjerg Hotel A/S
 • har iværksat en længere proces i forbindelse med, at Glamsbjerg af Assens Kommune i ” Planstrategi 2015” er udpeget til kommunens uddannelsesby - ”Campus Glamsbjerg”

Dette sker på baggrund af de mange uddannelsesinstitutioner, der er beliggende i Glamsbjerg set i forhold til byens størrelse

 • sørger for, at flagene bliver rejst i byen på de nationale flagdage og på særlige festdage
 • har sammen med Handelsstandsforeningen og Assens Kommune medvirket til at få etableret en ny og bedre gadebelysning i bymidten
 • har designet en helt ny og tidssvarende hjemmeside med adressen www.glamsbjerg.dk
 • markedsfører Glamsbjerg
 • samarbejder med vore nabobyer og Assens Kommune om medborgerskab
 • deltog i Modstrøm, et kulturarrangement under Kultur Region Fyn, i september 2017 med aktiviteter i samarbejde med Ungerådet, og CulturArte.

Se mere på vores hjemmeside www.glamsbjerg.dk og følg os på Facebook.

 

Campus Glamsbjerg

Foreningen Glamsbjerg er i forbindelse med udpegningen af byen som kommunens uddannelsesby – Campus Glamsbjerg – gået i gang med at udvikle ideer til, hvordan vi kan skabe fremtidens dynamiske og kreative uddannelsesby, hvor Glamsbjerg med en ny identitet og selvopfattelse opleves som en by, hvor alle uddannelsesinstitutioner fysisk udgør en sammenhængende enhed.

Dette initiativ skal samtidig gøre Glamsbjerg kendt over hele Fyn/ Syddanmark som en unik og spændende by at bosætte sig i.

 

Bestyrelsen for Foreningen Glamsbjerg:

Formand Bent Schmidt                          26132860    bent-chmidt@outlook.dk

Næstfmd. Dennis Christensen               20140593    info@glamsbjergfritidscenter.dk

Kasserer Kurt Drud Jensen                     20124227    kurt.drud.jensen@outlook.dk

Sekretær Per Bruun Madsen                  28550891    pbm@fynskebank.dk

Medlem Carsten Mogensen                   41828699    bocamo@webspeed.dk

UNIK SKOLEBY

1

BOLIGPRISER


DU KAN BETALE

2

GODE KOLLEKTIVE TRAFIK-FORBINDELSER

3

FLOT OG TILGÆNGELIG NATUR

4
8

gode grunde til at flytte til Glamsbjerg

MASSER AF FRITIDSTILBUD

5

GODT BØRNELIV

6

GODE INDKØBS-MULIGHEDER

7

LEVENDE KULTUR

8

Markedsdag med både fest og debat

Børnenes dag i Glamsbjerg

Glamsbjerg -
perfekt for familier!

Nyhedsbrev fra Foreningen GlamsbjergBiografen i Glamsbjerg