Tilfredsstillende og inspirerende Beboermøde

Tak for et godt beboermøde – Lørdag den 15. januar 2011

Se den udsendte pressemeddelelse forud for beboermødet her


Det blev en meget tilfredsstillende og inspirerende eftermiddag.

Ca. 50 interesserede beboere fra Glamsbjerg og omegn var mødt frem – for at være med til at diskutere Glamsbjergs fremtid – og nyde Ambitus - koret og se Uddannelsescenteret.

Indlægget fra Anders Hess fra Jelling var yderst interessant og tankevækkende – Han gav os gode ideer til, hvordan vi kan arbejde videre med udviklingen i Glamsbjerg. Hans helt centrale pointe var, at vi skulle formulere en klar vision for byen.


 1. Foreningen Glamsbjerg havde som oplæg til dialogen formuleret 3 hovedspørgsmål:
 2. Hvordan er det at bo og arbejde i Glamsbjerg? – og hvilke forslag har du til, at det kan blive bedre.
 3. Hvad er du mest optaget af, når du bor i Glamsbjerg?
 4. Hvad kan du gøre? – og hvad kan du bidrage med?


I løbet af godt en times drøftelser og diskussioner i grupperne og i den samlede forsamling blev alle gode forslag og bud afleveret til Foreningen Glamsbjerg, som i de kommende måneder vil vurdere og udvikle på forslagene til, hvordan vi kan skabe sammenhæng og udvikling i Glamsbjerg.


Blandt de mange forslag til Glamsbjergs udvikling var eksempelvis:

 • Markedsføre torvet ved, at lokale gårdbutikker kan have en stand på torvet – evt. suppleret med loppemarked og personbemandede stande med præsentation af foreningerne.
 • Samlet markedføring af specialbutikkerne i forbindelse med den markante udvikling af dagligvarer - butikker i byen.
 • Bedre koordination af forretningernes udsalgstider/ perioder.
 • Kirkestierne ønskes bedre forbundet.
 • Ønske om en god cafe – gerne i forbindelse med en af byens forretninger.
 • Bedre æstetisk vedligeholdelse af byen – kort sagt – byen skal passes bedre! (fjernelse af ukrudt, fejning af fortove, snerydning. m.v.
 • Det gamle rådhus ønskes anvendt til noget aktivt og relevant.


Det gennemgående tema var imidlertid "Hvordan kan vi synliggøre og markedsføre Glamsbjerg bedre".

Jeg vil gerne hermed takke for en rigtig god eftermiddag.

Vi vil glæde os til i Foreningen Glamsbjerg at arbejde videre med de mange ideer og konkrete forslag – og vi vil senere vende tilbage med konkrete initiativer til skabelse af sammenhæng og udvikling af Glamsbjerg.

Venlig hilsen

Bent Schmidt.

Foreningen Glamsbjerg.

formand for Foreningen Glamsbjerg

UNIK SKOLEBY

1

BOLIGPRISER


DU KAN BETALE

2

GODE KOLLEKTIVE TRAFIK-FORBINDELSER

3

FLOT OG TILGÆNGELIG NATUR

4
8

gode grunde til at flytte til Glamsbjerg

MASSER AF FRITIDSTILBUD

5

GODT BØRNELIV

6

GODE INDKØBS-MULIGHEDER

7

LEVENDE KULTUR

8

Markedsdag med både fest og debat

Børnenes dag i Glamsbjerg

Glamsbjerg -
perfekt for familier!

Nyhedsbrev fra Foreningen GlamsbjergBiografen i Glamsbjerg