Formandens beretning ved Foreningen Glamsbjergs generalforsamling – 2016/17.

 

Fremlagt: Onsdag den 22. februar 2017 på Glamsbjerg Hotel.

 

Medlemstal:

Jeg vil igen i år traditionen tro orientere om vores medlemstal for 2016, som er på 249 mod 232 i 2015 og ( 221 i 2014). Det er en fremgang på 17 medlemmer.

 

Glamsbjerg Hotel:

Vi har haft et meget spændende og udfordrende år i 2016/17, idet vores forpagter Stefan Bentsen opsagde sin kontrakt efter 10 år.

På den baggrund gik bestyrelsen og vores direktør Knud Hansen i A/S Glamsbjerg Hotel i gang med en proces med at finde en dygtig og god afløser.

 

Efter en god proces ansatte vi brødrene Danny og Johnny Christensen som nye forpagtere. De tiltrådte den 1. oktober 2016 og jeg kan fortælle, at det har været – og er - en omfattende og udfordrende opgave – især for de nye forpagtere - at få sat gang i hotellet igen efter forpagteroverdragelsen. Denne opgave og proces vil være en fortløbende udfordring, men det er vores overbevisning, at der efter et langt sejt træk vil blive skabt et meget veldrevet og populært hotel, som vi alle kan være stolte af

Vi skal samtidig oplyse, at vi er i gang med meget spændende planer for hotellet. Dette vil der løbende blive informeret om og det vil naturligvis blive udfoldet på vores generalforsamling i ejendomsselskabet Glamsbjerg Hotel A/S., som finder sted:

Tirsdag den 4. april 2017 kl. 19.30.

 

Aktiviteter i 2016/17 i Foreningen Glamsbjerg.

 

Flagning:

 

Vi har flaget 8 gange i Glamsbjerg i 2016 i forbindelse med de officielle flagdage og   konfirmationerne.

Vi har en aftale med GIF om at opsætte flagene og den aftale fortsætter næste år.

 

Jeg kan også oplyse, at vi i 2017 skal i gang med at udskifte nogle af de udslidte flaghuller i hovedgaden og samtidig benytter vi lejligheden til at indkøbe glasfiberstænger i stedet for vore træflagstænger. 

      

Julearrangementet – Fredag den 25. nov..

Dette arrangement blev - traditionen tro - gennemført i et samarbejde mellem Glamsbjerg Kirke/menighedsrådet, handelsstandsforeningen, Lions Club Glamsbjerg og Foreningen Glamsbjerg.

Igen i år kunne vi glædes over en stuvende fuld kirke. Det var stemningsfuldt og hyggeligt, hvor bl.a. violinist Esther Mielewczyk – (Det udtales Milefsik) gav os en herlig musikoplevelse. Der var i år en hel særlig stemning i kirken, hvor folk var forventningsfulde og har fundet ro i arrangementet. Vi glædede os også over, at alle aldre – børnefamilier, konfirmander, de erhvervsaktive og de + 60 årige deltager i arrangementet.   

Fakkeltoget blev i år et meget smukt syn – ikke mindst på grund af, at vi havde vejret med os.

 

Traditionen tro blev juletræet tændt - med nedtælling – af vores sognepræst Jørgen Bendixen.

Der var i år lidt problemer med julebelysningen i byen, men det skal jeg vende tilbage til

- og så var der igen i år gratis gløgg og æbleskiver, som sponseres og serveres af Lions Glamsbjerg. Det er altid succesfuldt. I år blev dette yderligere suppleret af et godt initiativ fra Glamsbjerg Hotel, som serverede varm kakao til alle!

Julemanden og hans kone uddelte - på vegne af Handelsstanden - godterposer.

Der blev uddelt 450 poser. Uddelingen forløb fint og det er et imponerende antal.

Vi glæder os over den store tilslutning, hvor der hvert år kommer flere og flere for at deltage – i år vel omkring 700 – 800 børn og voksne, der deltog i arrangementet.

  

Ny Hjemmeside:

En ny hjemmeside er nu oprettet i det nye design.

Vi skal blive bedre til at få lagt informationer og nyheder ind på hjemmesiden og på vores facebookside.

Det forsøger vi løst ved, at bl.a. Inger Krarup-  i samarbejde med Jais Frimodt - har lovet at medvirke til, at vi bliver meget mere aktive på de digitale medier.

 

Lokalråd / Foreningen Glamsbjerg.

Strukur for samarbejdet mellem lokalsamfundene og Assens Kommune

 

Jeg orienterede sidste år grundigt om, at Assens Kommune har ønsket et nyt og stærkere samarbejde med og mellem lokalsamfundene i kommunen.

Herunder, at der i vore centerbyer skal oprettes lokalråd.

 

Foreningen Glamsbjerg er en over 100 år gammel borgerforening, som - med al respekt - har formået fortløbende at udvikle sig som en tidssvarende beboer/borgerforening, hvor vi har det indtryk, at såvel beboerne i vores område, som Assens Kommunes byråd sætter pris på vores arbejde.

 

Vi fik imidlertid ikke fuld forståelse for vores særlig situation og fik et år til at forsøge at lave en model, hvor vi blev omdannet til et lokalråd efter samme præmisser som de øvrige lokalråd i kommunen.

Vores situation bl.a. med vores særlige involvering i Glamsbjerg Hotel har imidlertid gjort, at vi forsat ikke kan se, at vi kan overgå til et lokalråd efter præmisserne fra Assens Kommune.

Vi har derfor ansøgt om en dispensation for en 5-årig periode. Så nu må vi se, hvad byrådet beslutter sig for!!

  

Campus Glamsbjerg  - Assens Kommune.

 

Glamsbjerg er blevet udpeget til at være Campusområde for Fyns sydvestlige region/ Assens kommune. –  se bilag – Planstrategi 2015!

Dette er besluttet af Byrådet på baggrund af, at Glamsbjerg har et særdeles omfattende udbud af uddannelser. Omfanget af uddannelser indeholder undervisning på mange niveauer og alderstrin.

 

Foreningen Glamsbjerg /Kulturarbejdsgruppen har taget denne campusvision til sig og har sat sig for at medvirke til at udvikle tankerne bag campusideen.

Vi har allerede haft kontakt med de fleste uddannelsesinstitutioner i Glamsbjerg om campusvisionen og alle har signaleret en opfordring til, at vi skal gå videre med processen om at skabe et samlet campusområde omkring hele Glamsbjerg.

Derfor er det vores plan, at vi vil bede alle skoler i Glamsbjerg om at gå aktivt, forpligtende og konstruktivt ind i en proces med at samle tanker og ideer, der kan udvikle campusvisionen.

Konkret betyder det, at vi håber, at alle skoler vil involvere sig i udviklingen af campusvisionen, hvilket indebærer, at medarbejdere, ledelser og bestyrelser konkret vil forholde sig til tankerne omkring et campus.

 

Vi spørger om 2 forhold:

 1. Hvordan kan vi udvikle Glamsbjerg – fysisk – så vi oplever, at byen som et samlet campusområde. Det kan f.eks. være udvikling af stisystemer, åbning af allerede eksisterende idrætsfaciliteter, skiltning i byen, ”skæve ideer,” der viser, at man er kommet til et campusområde.

 

 1. Hvad kan den enkelte uddannelsesinstitution byde ind med i form af aktiviteter, fællesoplevelser, foredrag, it-initiativer, m.v. –

 

Vi har endvidere indledt et samarbejde med Ungerådet i Assens kommune, som har mødested i det nye Ungdomskulturhus i Glamsbjerg.

Møde med borgerne:

Når uddannelsesinstitutionerne og nogle ekstern aktører har afleveret deres bidrag vil der blive gennemført et møde med borgerne i byen/ Assens kommune, hvor resultatet af processen vil blive fremlagt og der vil her være mulighed for at komme med yderligere bidrag og forslag til campusprojektet.

 

En projektbeskrivelse:

Efter mødet med borgerne bliver de fysiske forslag fremsendt til et arkitektfirma, som skal udarbejde en projektbeskrivelse, som vil give et helt konkret bud på, hvordan Glamsbjerg kan udvikle sig.

Det kan oplyses, at vi af Byrådet har fået bevilget en udviklingspulje på kr. 200.000 til at finansiere processen. Hertil kommer et beløb fra Foreningen Glamsbjerg.

    

Den udarbejdede projektbeskrivelse vil blive fremsendt til Assens Kommune til konkret behandling vedr. hvilke initiativer, der vil være relevant at iværksætte.

Sideløbende vil fonde blive kontaktet med henblik på at finde finansiering af udvalgte projekter.

Skolernes fællesaktiviteter:

Skolernes bud på ”fællesoplevelser” organiseres med henblik på at udvikle en enkel og holdbar model for, hvordan de fælles aktiviteter nemt og bekvemt kan komme alle interesserede til gode.

I den sammenhæng tænker Ungerådet og Kulturarbejdsgruppen, at det vil være en nærliggende mulighed at lade Ungerådet være en ”central spiller” i den sammenhæng.

   

Projekt - Kirkeparken

 

Lions Club International har i 2017 100-års jubilæum.

I den anledning markeres dette jubilæum over hele verden, og det er derfor også blevet diskuteret i Lions Glamsbjerg, hvordan man på behørig vis ønsker at fejre 100 -året.

 

Det er Lions Glamsbjergs ønske og ide at skabe noget helt unikt, og her opstod ideen om sammen med centrale samarbejdspartnere:

 • Glamsbjerg Kirke/Menighedsrådet

 • Foreningen Glamsbjerg

   at forsøge at skabe en lille park til glæde for borgerne i vores by.

   

  En æstetisk og smuk mindre park i umiddelbar nærhed af Glamsbjerg Kirke og det nyt sognehus, som skal opføres i 2017/18.

   

  Parken vil blive et sted:

   
 • Hvor børn fra de nærliggende daginstitutioner vil kunne søge hen for at lege og nyde deres medbragte mad.

 • Hvor de unge vil nyde den smukke park sammen med et par venner eller måske den, man holder af.

 • Hvor ældre vil søge hen og nyde stilheden og roen og måske se på de legende børn, der undersøger søens mysterier.

 • Hvor børnefamilierne tager hen, når de f.eks. har besøg af familie og venner

            

Ne

  

denfor er udkastet indsat.

 

Kort 2: Udkast på dispositionsplan for indretning af Kirkeparken.

 

Assens Kommune.

Efterfølgende er samarbejdet udvidet til Assens Kommune, som har tilkendegivet deres opbakning til parkprojektet.

 

Assens Kommune vil fremadrettet være en central samarbejdspartner, idet kommunen ejer matrikel 20aa, hvorpå parken skal etableres, og samtidig vil det være nødvendigt med en væsentlig medvirken fra kommunen i forbindelse med de nødvendige godkendelser.

 

Anlægsbudget

De fleste anlægsaktiviteter vil blive gennemført i forbindelse med et fundraising-projekt. Såfremt det ikke lykkes at fundraise til det samlede projekt, vil enkeltelementerne kunne gennemføres særskilt i henhold til den færdige dispositionsplan for parken.

      

Ny belysning il Glamsbjerg Bymidte!

Glamsbjerg bymidte gennemgik i 2006 en renovering, som bl.a. bestod af ny belægning i granit og nyt gadelys.

Det nye gadelys bestod af nogle lamper, som desværre viste sig at have en hel del fejl og et par år senere gik leverandøren konkurs og det var dermed ikke længere muligt at købe reservedele til lamperne.

Der har været arbejdet med at finde alternative løsninger til reparation af lamperne, eller erstatningslamper, der kunne passe sammen med de eksisterende – men uden held. Det har betydet at Søndergade har lidt under. at belysningen i gaden har været spredt og ustabil i en årrække.

 

Assens Kommune besluttede derfor i 2016 at udskifte alle lamperne således, at bymidten i Glamsbjerg kunne få et nyt ensartet gadelys.

I den anledning blev vi i Handelsstandsforeningen og Foreningen Glamsbjerg inviteret til at være med på råd i valg af de nye lamper.

Vi har bl.a. været for på besøg i Ringe og Svendborg og faldt for Svendborgs lamper i deres gågade.

 

En sidegevinst ved udskiftning af gadelyset er en besparelse på ca. 20.000 kr. om året i strøm. De nye lamper er LED og de dæmper lysstyrken med 50% om natten. De nye gadelys har kostet ca. 500.000 kr. ( 4 %)

Bortset fra noget ”tumult” omkring julebelysningen, som vi aldrig i Foreningen Glamsbjerg fandt ud af, hvem der var part i disse misforståelser - så vil jeg takke Assens Kommune for et særdeles godt samarbejde og jeg synes, at det ser flot ud i bymidten, når de er tændt.

 

Nyt kunstværk ved VG

 

Jeg kan oplyse, at der forventelig kommer ny kunst til Glamsbjerg!!

Ny Carlsbergfondet vil gerne give VG mere kunst – i parken mod vest.

Kunstneren FOS har været på besigtigelse sidste forår og præsenterede sit forslag.

Den store kop er lavet på Tommerup Teglværk, og en lokal murer/entreprenør skal stå for arbejdet.

Det inkluderer bl.a.et busstoppested.

Vi har været inviteret til et informationsmøde på VG – den 21. februar, hvor vi fik gennemgået kunstprojektet.

Det ser særdeles spændende ud og vil blive et nyt vartegn for især VG, men også for Glamsbjerg by, hvor det vil være et fint projekt i forbindelse med arbejdet med at udfolde campustanken.

 

Triatlon – Summer Camp:

I sommeren 2017 afholdes et stort triatlon-arrangement i Glamsbjerg på Glamsdalens Idrætsefterskole.

NordicTRIcamp er en ungdomscamp, som det norske, svenske og danske triatlonforbund arrangerer sammen.

Campen er for unge mellem 12 og 20 år, der er medlem af en triatlonklub i et af de tre lande.

Formålet med campen er gennem triatlon at skabe fællesskab mellem unge i de tre lande, være fælles om glæden ved triatlon samt kulturudveksling.

 

I sommeren 2017 skal campen afholdes i Danmark på Glamsdalens Idrætsefterskole d. 26 juni til

 1. juli. NordicTRIcamp er bygget op om træning og sociale aktiviteter, et kulturelt ”indslag” og afsluttes med et utraditionelt træningsstævne.
 2. Man forventer, at der i 2017 kommer 225 unge deltagere til NordicTRIcamp, samt 40 frivillige trænere og ledere.

Derud over vil der komme en del familier, som har lejet sommerhuse i området, mens deres unge er på campen.

Arrangørerne kunne godt tænke sig, at Glamsbjerg bliver en del af denne succes gennem NordicTRIcamp.

De har haft møde med Assens Kommune ang. brug af vej til cykeltræning og lukning af vej til stævne samt brug af Glamsbjerg Friluftsbad.

De kunne godt tænke sig, at man måske kunne have en øget lokal involvering ved at have et ekstra heat for lokale børn og unge til træningsstævnet så interesserede kan prøve kræfter med triatlon.

Vi er inviteret til et møde om campen den 28. februar.

 

Vedr. vores boligudvikling:

Møde om parcelgrundesalget med Krengerup Gods og EDC,Assens torsdag den 23. feb..

 

Kontakt og rundvisning samen med Boligselskabet DOMEA om opførelse af et antal almene lejeboliger.

 

Til slut:

Sponsorer.

Jeg vil gerne igen i år slutte min beretning af med at sige tusind tak til vore sponsorer, som fortsat - på fornem vis - bakker op om vores arbejde. Det er helt afgørende, at I vil bidrage med et markant samlet beløb.

Kulturarbejdsgruppen.

Jeg vil også gerne rette en meget stor tak til vores kulturarbejdsgruppen, som har fortsat deres vedholdende og iderige arbejde med at skabe nytænkning i vores by. 

Kulturarbejdsgruppen er en hel central spiller i vores arbejde med at udvikle Glamsbjerg.

 

Bestyrelsen

Tak til mine kolleger i bestyrelsen for godt og loyalt samarbejde og jeg glæder mit til at fortsætte arbejdet med at udvikle Glamsbjerg - og som man kan se er der nok at tage fat på!

 

Jeg vil naturligvis også gerne benytte lejligheden til at sige stor tak til 2 af vore bestyrelsesmedlemmer, som har valgt at forlade bestyrelsen.

Det er Jais Frimodt og Beate Dalskov

Tak til dig Jais for din altid meget direkte kommunikationsform. Du er god til at udfordre os og du tør altid spørge kritisk ind til de emner, som vi har til drøftelse.

Det betyder, at vi kommer helt ind til kernen af det, som vi har på dagsordenen. Jeg må samtidig betone, at når du så får en god forklaring på sagens detaljer, er du altid klar til at bakke op!

 

Beate ! Tak for din aldrig svigtende assistance, når det gælder vores pengekasse. Du har i alle årene ufortrødent hjulpet os med, at vores finanser stemte. Du har løbende kunnet give os et retvisende billede af vores balance og har hvert år fremlagt et overskueligt og retvisende regnskab.

Det er helt afgørende for os i bestyrelsen og for mig som formand, at vi kan være trygge ved, at der er styr på økonomien.

Tusind tak for det.

Tak for ordet.

Bent SchmidtUNIK SKOLEBY

1

BOLIGPRISER


DU KAN BETALE

2

GODE KOLLEKTIVE TRAFIK-FORBINDELSER

3

FLOT OG TILGÆNGELIG NATUR

4
8

gode grunde til at flytte til Glamsbjerg

MASSER AF FRITIDSTILBUD

5

GODT BØRNELIV

6

GODE INDKØBS-MULIGHEDER

7

LEVENDE KULTUR

8

Markedsdag med både fest og debat

Børnenes dag i Glamsbjerg

Glamsbjerg -
perfekt for familier!

Nyhedsbrev fra Foreningen Glamsbjerg

Biografen i Glamsbjerg