Nyhedsbrev 2019.


Kære beboere.


Foreningen Glamsbjerg arbejder for udvikling og fællesskab for alle borgere i Glamsbjerg og nærområde. Fra 2019 er foreningen officielt godkendt som lokalråd.

 

Foreningen Glamsbjerg.

Foreningen har rigtig mange år på bagen. Den fejrede 125 års jubilæum i september 2018. Opgaverne i starten var bl.a. gadebelysning - først med petroleum, senere med el – bedre togforbindelser, oprettelse af årlige markeder, kirkegård, kapel og senere kirken. Igennem de seneste mange år har vi udviklet flere traditioner og der kommer hele tiden nye initiativer, som vi støtter op omkring til gavn for Glamsbjerg og omegn. Glamsbjerg er en fantastisk by med mange ildsjæle. Vi håber, alle vil støtte op om vores arbejde fremover.

 

Foreningen Glamsbjerg – initiativer:

 

Kirkeparken.

Vi skaber en æstetisk og smuk park ved kirken i samarbejde med Lions Glamsbjerg og Glamsbjerg Sogns Menighedsråd. Parken skal være et mødested for alle aldre, hvor byens befolkning kan finde tid til fordybelse og omtanke – et udendørs refugium – i en tid, hvor tingene går ekstremt hurtigt.

 

Campus Glamsbjerg.

Vi har sammen med uddannelsesinstitutionerne, Assens Kommune og Ungerådet i kommunen iværksat en proces med at udvikle Glamsbjerg til et samlet campusområde.

 

Juletræ, julebelysning og fakkeltog.

Vi sørger for sammen med Handelsstandsforeningen og Lions Club Glamsbjerg at holde traditionen i hævd med såvel juletræstænding, julebelysning som fakkeltog. Vores store julearrangement afholdes

fredag før 1. søndag i advent.

 

Flagdage i Glamsbjerg.

Vi sørger for at Dannebrog hejses i hovedgaden på de nationale flagdage og på særlige festdage.

 

Glamsbjerg Sommerlege.

Vi afholder hvert 4. år Glamsbjerg Sommerlege, hvor vi i samarbejde med en lang række partnere arrangerer en fantastisk dag for alle aldersgrupper. Formålet med dagen er at lave en fest, som

bringer os alle nærmere hinanden og hvor vi i øvrigt kan vise, hvad Glamsbjerg kan byde på.

 

Ambassadørkorps.

Når nye flytter til kommunen byder vi velkommen med en lille kurv med gaver fra vores lokale handelsliv og information omkring vores mange foreninger, klubber og aktiviteter i øvrigt.

  

Markedsføring af Glamsbjerg.

Følg os på Facebook og se mere på vores hjemmeside www.glams-bjerg.dk

 

Bestyrelsen for Foreningen Glamsbjerg:

Formand Birgitte Wøhlk Laursen birgitteswl@gmail.com

Næstformand Dennis Christensen info@glamsbjergfritidscenter.dk

Kasserer Kurt Drud Jensen kurt.drud.jensen@outlook.dk

Sekretær Carsten Mogensen bocamo@webspeed.dk

Medlem Elmer Philipsen philipsen.glamsbjerg@gmail.com

 

Foreningens mail adresse:

foreningenglamsbjerg@gmail.com

Støt op

Arbejdet med at skabe sammenhæng og udvikling i Glamsbjerg og nærområde er en fælles opgave. Det er vigtigt, at så mange som muligt bakker op om Foreningen Glamsbjerg.

Bliv derfor medlem allerede i dag.

FOR KUN 100 kr. om året kan du være med til at styrke udvikling og fællesskab.

Indbetal 100,- kr. via MOBILEPAY 47037 eller

reg. nr. 6851 kontonr. 1913078

med angivelse af navn, adresse samt mailadresse.

Tak til vores mange medlemmer og sponsorer, som hvert år støtter Foreningen Glamsbjerg. Sammen gør vi det muligt at gennemføre foreningens initiativer.

 Foreningen Glamsbjerg.

UNIK SKOLEBY

1

BOLIGPRISER


DU KAN BETALE

2

GODE KOLLEKTIVE TRAFIK-FORBINDELSER

3

FLOT OG TILGÆNGELIG NATUR

4
8

gode grunde til at flytte til Glamsbjerg

MASSER AF FRITIDSTILBUD

5

GODT BØRNELIV

6

GODE INDKØBS-MULIGHEDER

7

LEVENDE KULTUR

8

Markedsdag med både fest og debat

Børnenes dag i Glamsbjerg

Glamsbjerg -
perfekt for familier!

Nyhedsbrev fra Foreningen GlamsbjergBiografen i Glamsbjerg