Vellykket generalforsamling 2011

Foreningen Glamsbjerg afholdt sin årlige generalforsamling på Glamsbjerg Hotel onsdag d. 26. januar, med Jørgen Sækmose Vestfyns Bank, som dirigent.

Formand Bent Schmidt gav en fyldestgørende beretning, om de initiativer der i året var igangsat. Han glædede sig over det engagement der var blevet udvist blandt deltagerne i det netop afholdte borgermøde, hvor der til resultat nu ligger en række forslag fra Glamsbjergs borgere, som bestyrelsen fremefter vil arbejde videre med.

Formanden udtrykte stor tilfredshed med, at det arbejde der i øjeblikket pågår, med at tilknytte sponsorer fra erhvervslivet, institutioner og organisationer, for at fremskaffe økonomi til opretholdelse af hjemmesiden, markedsføring af Glamsbjerg og byforskønnelse af denne, mødes med rigtig stor opbakning fra sponsorerne.

Der er indtil nu tegnet sponsorater for kr. 80.000, hvilket giver bestyrelsen forøget lyst, og muligheder for at fortsætte processen omkring, at skaffe større sammenhængskraft i Glamsbjerg by og nærområde.

Det er ligeledes glædeligt at medlemstallet i året har været stigende med 48 nye medlemmer, men det vil være ønskeligt, om en endnu større del af Glamsbjergs borgere vil give deres støtte til foreningens arbejde, ved at tegne et medlemskab.

Foreningens regnskabsmæssige årsresultat blev kr. 7.746 som overføres til foreningens formue.

Under valg til bestyrelsen opnåede de 2 medlemmer der var på valg, Beate Dalskov og Knud Hansen genvalg.

Handelsstandsforeningen takkede vores forening for et konstruktivt samarbejde gennem året, med håbet om dette må fortsætte i de kommende år.

Generalforsamlingen blev afsluttet med kaffe, ostemad og hyggeligt samvær.


Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig som:

  • Formand Bent Schmidt
  • Næstformand Peter Bendix
  • Kasserer Beate Dalskov
  • Sekretær Knud Hansen
  • Medlem Anders Schmidt


Mere information:
Hent formandens beretning her
Hent referatet fra Foreningen Glamsbjergs generalforsamling

UNIK SKOLEBY

1

BOLIGPRISER


DU KAN BETALE

2

GODE KOLLEKTIVE TRAFIK-FORBINDELSER

3

FLOT OG TILGÆNGELIG NATUR

4
8

gode grunde til at flytte til Glamsbjerg

MASSER AF FRITIDSTILBUD

5

GODT BØRNELIV

6

GODE INDKØBS-MULIGHEDER

7

LEVENDE KULTUR

8

Markedsdag med både fest og debat

Børnenes dag i Glamsbjerg

Glamsbjerg -
perfekt for familier!

Nyhedsbrev fra Foreningen GlamsbjergBiografen i Glamsbjerg