Generalforsamling 2012

Referat fra Foreningen Glamsbjergs årlige ordinære generalforsamling, afholdt på Glamsbjerg Hotel, mandag den 13. februar 2012.

Formanden, Bent Schmidt, bød velkommen, og indstillede fru Karen Nøhr til dirigent for mødet.


 1. Som mødets dirigent valgtes K. Nøhr.
  Karen Nøhr konstaterede at mødet var rettidigt indvarslet og herefter kunne gennemføres iflg. gældende vedtægter.
 2. Formandens beretning:
  Bent Schmidt gav en fyldig beretning om årets arbejde og igangsatte initiativer. Beretningen kan hentes her.
  Der blev fra flere medlemmer udtrykt ros for beretningen, det arbejde og de initiativer bestyrelsen gennem året havde udført.
  Beretningen fik generalforsamlingens godkendelse.
 3. Fremlæggelse af regnskab v/kassereren:
  Kassereren, Beate dalskov, fremlagde på meget kvalificeret vis det udarbejdede årsregnskab. Regnskabet udviste et årsresultat på kr. 44.447 og balancerede med kr. 695.570. Af årsresultatet udgjorde sponsorregnskabet kr. 34.359. Disse sponsormidler kan alene bruges til Markedsføringstiltag, hjemmeside og forskønnelses projekter.
  Revisorerne, Jørgen Lycke og Mogens Olsen, havde revideret regnskabet d. 09.02.2012, og påført revisionspåtegning, uden kritiske bemærkninger.
  Regnskabet fik generalforsamlingens godkendelse.
 4. Behandling af indkomne forslag:
  Ingen indkomne forslag.
 5. Valg til bestyrelsen.
  På valg: Bent Schmidt, Peter Bendix Pedersen og Anders Schmidt
  Alle tre blev genvalgt, uden modkandidater.
 6. Valg af to bestyrelsessuppleanter.
  På valg: 1. suppleant Ole Lykke og 2. suppleant - Kirsten Bonde
  Begge blev genvalgt.
 7. Valg af revisorer.
  På valg: Mogens Olsen og Jørgen Lycke.
  Begge blev genvalgt.
 8. Valg af revisorsuppleant.
  På valg: Tommy Roland
  Tommy Roland blev genvalgt.
 9. Eventuelt:
  Intet.


Læs mere:
Formand Bent Schmidts beretning.

UNIK SKOLEBY

1

BOLIGPRISER


DU KAN BETALE

2

GODE KOLLEKTIVE TRAFIK-FORBINDELSER

3

FLOT OG TILGÆNGELIG NATUR

4
8

gode grunde til at flytte til Glamsbjerg

MASSER AF FRITIDSTILBUD

5

GODT BØRNELIV

6

GODE INDKØBS-MULIGHEDER

7

LEVENDE KULTUR

8

Markedsdag med både fest og debat

Børnenes dag i Glamsbjerg

Glamsbjerg -
perfekt for familier!

Nyhedsbrev fra Foreningen GlamsbjergBiografen i Glamsbjerg