HUSET er en landsbyordning, der indeholder en børnehave og en skole til og med 6. klasse. HUSET ligger 3 km fra Glamsbjerg i byerne Køng/Gummerup. HUSET sikrer dit barn en god og tryg start i børnehave og skole, bl.a. på grund af et tæt samarbejde mellem de forskellige afdelinger. HUSET er en del af et meget aktivt og engageret lokalområde, der bl.a. arbejder for at sikre det gode børneliv og skabe sammenhæng i hverdagen både for børn og voksne. Du er altid velkommen til at få en rundvisning i HUSET

Du kan se mere på vores hjemmeside www.huset-gummerup.dk eller på vores facebookside: HUSET Gummerup.


Glamsbjergskolen


Byens Folkeskole – Her går vi i skole for at lære!


På Glamsbjergskolen ønsker vi at give vores elever de bedst mulige forudsætninger for at klare sig godt og begå sig godt i en hastigt omskiftelig og krævende verden. Vi tager udgangspunkt i folkeskoleloven og de overordnede visioner for Assens Kommune.


Som elev på Glamsbjergskolen kan man forvente en skolegang, hvor dygtige og engagerede voksne hver dag ønsker at gøre en forskel for ens hverdag. Vi lægger vægt på den enkeltes faglige og personlige udvikling og på stærke, positive fællesskaber. Fællesskaber, der også rækker ud over klassen og skolen.


Vi tror på at læring og trivsel er hinandens forudsætninger. Derfor er det vores mål, at læring, engagement, glæde og trivsel er grundelementer i barnets skoledag igennem hele skoleforløbet.


Kaj Nielsensvej 10, Tlf.: 64 74 78 50

www.glamsbjergskolen.dk

Glamsbjerg Friskole er en skole med engagerede elever, forældre og lærere, der trives og omgås hinanden med gensidig respekt i en rar atmosfære. Vores nøgleord er: Faglighed og kreativitet, lektiefrihed og motivation, den enkelte og fællesskabet.

Læs mere på vores hjemmeside: www.glamsbjergfriskole.dk
Køng Idrætsfriskole er en skole i bevægelse og med højt til loftet, hvor tryghed til at være og lære danner et stærkt fællesskab. Det handler om livsmod og et bredt faglighedsbegreb, hvor det at lære kan antage mange former og tilpasses den enkeltes forudsætninger. 
Se mere på www.koeng.dk

UNIK SKOLEBY

1

BOLIGPRISER


DU KAN BETALE

2

GODE KOLLEKTIVE TRAFIK-FORBINDELSER

3

FLOT OG TILGÆNGELIG NATUR

4
8

gode grunde til at flytte til Glamsbjerg

MASSER AF FRITIDSTILBUD

5

GODT BØRNELIV

6

GODE INDKØBS-MULIGHEDER

7

LEVENDE KULTUR

8

Markedsdag med både fest og debat

Børnenes dag i Glamsbjerg

Glamsbjerg -
perfekt for familier!

Nyhedsbrev fra Foreningen GlamsbjergBiografen i Glamsbjerg