Børnehuset Krengerupvej er en lille hyggelig institution, med krengerupskoven som nærmeste nabo. Vores hus er fyldt med glade børn og engagerende voksne. Vi har 2 børnehavegrupper og en vuggestuegruppe, hvor der er tid til knus, nærvær og fordybelse. For os er legen vigtig, da leg er læring og trivsel.


Børnehuset Krengerupvej

Krengerupvej 44. Tlf. 64 72 17 55

www.gbov.dk

HUSET er en landsbyordning, der indeholder en børnehave og en skole til og med 6. klasse. HUSET ligger 3 km fra Glamsbjerg i byerne Køng/Gummerup. HUSET sikrer dit barn en god og tryg start i børnehave og skole, bl.a. på grund af et tæt samarbejde mellem de forskellige afdelinger. HUSET er en del af et meget aktivt og engageret lokalområde, der bl.a. arbejder for at sikre det gode børneliv og skabe sammenhæng i hverdagen både for børn og voksne. Du er altid velkommen til at få en rundvisning i HUSET

Du kan se mere på vores hjemmeside www.huset-gummerup.dk eller på vores facebookside: HUSET Gummerup.

Gummerup Børnehave, Skole og SFO (Landsbyordningen)

Byvejen 57, Gummerup. Tlf. 63 72 21 07Gummerup Vuggestue er en mindre privat selvejende institution med hjemlig hygge og nærvær. Vi har plads til 27 børn i alderen 0-3 år fordelt på 2 stuer. Vi har til huse i dem gamle brugs i Gummerup med en perfekt rolig beliggenhed ud til rekreative grønne områder. Vi vægter musik, sang, motorik og udeliv højt og vi har i huset vores egen madmor Hanne som laver god hjemmelavet mad til os hver dag.  

Du kan se mere på vores hjemmeside – www.gummerup-vuggestue.dk


Gummerup Vuggestue

Byvejen 64 B, Mob. 61 31 94 71 

”LIVSGLÆDE, LÆRING OG LEG”- UGLEBO ER FOR DIG!

Vi arbejder i årgangsopdelte afdelinger, samtidig følger en uddannet pædagog dit barn som primærpædagog i hele børnehavetiden. Vi værner om børnenes venskaber og har fokus på deres sociale, sproglige, kognitive og motorisk og udvikling – i fantastiske fysiske rammer både udendørs og indendørs.

Du kan se meget mere om os på vores hjemmeside: Uglebo

Børnehaven Uglebo

Kaj Nielsens Vej 2. Tlf. 64 74 77 46

”Børn i balance”, motorik, rytme i dagligdagen, Legeskolen, ude-livet.

Besøg vores hjemmeside. www.kivb.dk

Eller følg vores hverdag på Facebook. Køng Idrætsvuggestue og børnehave


Køng Idrætsvuggestue og Idrætsbørnehave

Fåborgvej 18, Glamsdalen. Tlf. 64 72 14 21 

UNIK SKOLEBY

1

BOLIGPRISER


DU KAN BETALE

2

GODE KOLLEKTIVE TRAFIK-FORBINDELSER

3

FLOT OG TILGÆNGELIG NATUR

4
8

gode grunde til at flytte til Glamsbjerg

MASSER AF FRITIDSTILBUD

5

GODT BØRNELIV

6

GODE INDKØBS-MULIGHEDER

7

LEVENDE KULTUR

8

Markedsdag med både fest og debat

Børnenes dag i Glamsbjerg

Glamsbjerg -
perfekt for familier!

Nyhedsbrev fra Foreningen GlamsbjergBiografen i Glamsbjerg