GLAMSBJERG BØRNEHUS er et lille overskueligt Børnehus, som er normeret til 48 børnehavebørn og 14 vuggestuebørn. Vi holder til i ny-renoverede lokaler og har desuden skoven som nærmeste nabo. Børnehuset er en del af Glamsbjerg Fri- og Efterskole og nyder godt af samarbejdet med skolen og skolens faciliteter.

Børnehuset har fokus på det hele menneske og dermed på børnenes trivsel og deres personlige og sociale udvikling. Det er vigtigt for os, at børnene oplever et trygt og tillidsfuldt miljø, hvor livsglæde og menneskelige værdier som ligeværd, medansvar og gensidig respekt går hånd i hånd.

Glamsbjerg Børnehus, Krengerupvej 44, 5620 Glamsbjerg.

Telefon: 64 72 17 55. E-mail: boernehus@gfeskole.dk. Hjemmeside: www.glamsbjergboernehus.dkHUSET er en landsbyordning, der indeholder en børnehave og en skole til og med 6. klasse. HUSET ligger 3 km fra Glamsbjerg i byerne Køng/Gummerup. HUSET sikrer dit barn en god og tryg start i børnehave og skole, bl.a. på grund af et tæt samarbejde mellem de forskellige afdelinger. HUSET er en del af et meget aktivt og engageret lokalområde, der bl.a. arbejder for at sikre det gode børneliv og skabe sammenhæng i hverdagen både for børn og voksne. Du er altid velkommen til at få en rundvisning i HUSET

Du kan se mere på vores hjemmeside www.huset-gummerup.dk eller på vores facebookside: HUSET Gummerup.

Gummerup Børnehave, Skole og SFO (Landsbyordningen)

Byvejen 57, Gummerup. Tlf. 63 72 21 07Gummerup Vuggestue er en mindre privat selvejende institution med hjemlig hygge og nærvær. Vi har plads til 27 børn i alderen 0-3 år fordelt på 2 stuer. Vi har til huse i dem gamle brugs i Gummerup med en perfekt rolig beliggenhed ud til rekreative grønne områder. Vi vægter musik, sang, motorik og udeliv højt og vi har i huset vores egen madmor Hanne som laver god hjemmelavet mad til os hver dag.  

Du kan se mere på vores hjemmeside – www.gummerup-vuggestue.dk


Gummerup Vuggestue

Byvejen 64 B, Mob. 61 31 94 71 

”LIVSGLÆDE, LÆRING OG LEG”- UGLEBO ER FOR DIG!

Vi arbejder i årgangsopdelte afdelinger, samtidig følger en uddannet pædagog dit barn som primærpædagog i hele børnehavetiden. Vi værner om børnenes venskaber og har fokus på deres sociale, sproglige, kognitive og motorisk og udvikling – i fantastiske fysiske rammer både udendørs og indendørs.

Du kan se meget mere om os på vores hjemmeside: Uglebo

Børnehaven Uglebo

Kaj Nielsens Vej 2. Tlf. 64 74 77 46

”Børn i balance”, motorik, rytme i dagligdagen, Legeskolen, ude-livet.

Besøg vores hjemmeside. www.kivb.dk

Eller følg vores hverdag på Facebook. Køng Idrætsvuggestue og børnehave


Køng Idrætsvuggestue og Idrætsbørnehave

Fåborgvej 18, Glamsdalen. Tlf. 64 72 14 21 

UNIK SKOLEBY

1

BOLIGPRISER


DU KAN BETALE

2

GODE KOLLEKTIVE TRAFIK-FORBINDELSER

3

FLOT OG TILGÆNGELIG NATUR

4
8

gode grunde til at flytte til Glamsbjerg

MASSER AF FRITIDSTILBUD

5

GODT BØRNELIV

6

GODE INDKØBS-MULIGHEDER

7

LEVENDE KULTUR

8

Markedsdag med både fest og debat

Børnenes dag i Glamsbjerg

Glamsbjerg -
perfekt for familier!

Nyhedsbrev fra Foreningen GlamsbjergBiografen i Glamsbjerg