BLIV SPONSOR I FORENINGEN GLAMSBJERG


I arbejdet med at markedsføre Glamsbjerg og omegns mange aktiviteter,- forretninger, virksomheder, undervisnings- og børnepasningsinstitutioner, div. foreninger, serviceorganisationer m. v.,- ønsker bestyrelsen for "Foreningen Glamsbjerg" at vedligeholde en velorienterende hjemmeside for alle, der har ønske om at gøre sig bekendt med byens og nærområdets tilbud.

Alle interesserede i lokalområdet kan tegne sponsorater som anført neden for kr. 1.000,-.

Et sponsorat støtter egen forretning/virksomhed/institution/klub m. v.  - og Foreningen Glamsbjerg´s virke.

 

Hjemmesiden har adressen www.glamsbjerg.dk

 

Fra 1. juli 2018 ændres foreningens bestemmelser om tegning af sponsorater til én billigere pris: kr. 1.000,-. for ét år ad gangen.

 

For et årligt sponsorat på kr. 1.000,- opnås fra 1. juli 2018 følgende:

  • Rullende reklame på forsiden af foreningens hjemmeside, www.glamsbjerg.dk.
  • Sponsors egen markedsføringstekst med angivelse af navn, adresse, telefonnr., mailadr. og link til egen hjemmeside.
  • Oplistning på fortegnelse over foreningens sponsorer.

Sponsor udarbejder selv logo (440 x 600 pixel) og markedsføringstekst (max 300 anslag/tegn), der skal sendes til glamsbjerg@glamsbjerg.dk.

 

Foreningen er forpligtet til alene at anvende sponsormidler til:

  • Opretholdelse og vedligeholdelse af hjemmeside.
  • Markedsføring af Glamsbjerg by og nærområde.
  • Forskønnelse af Glamsbjerg by og nærområde.

 

OBS: Tegning af sponsorat giver automatisk medlemskab af Foreningen Glamsbjerg.

 

Foreningen forpligter sig til af føre særskilt oversigt over indgåede sponsormidler.

 

Sponsorkontrakter kan udskrives fra foreningens hjemmesiden www.glamsbjerg.dk

  

Bestyrelsen for Foreningen Glamsbjerg pr. 28.02.2018:

- Formand Birgitte Wøhlk Laursen, mail:  birgitteswl@gmail.com.

- Næstformand Dennis Christensen, mail:  info@glamsbjergfritidscenter.dk.

- Kasserer Kurt Drud Jensen, mail:  kurt.drud.jensen@outlook.dk.

- Sekretær og Webmaster Carsten Mogensen, mail  bocamo@webspeed.dk.

- Medlem Elmer Philipsen, mail:  philipsen.glamsbjerg@gmail.com.


UNIK SKOLEBY

1

BOLIGPRISER


DU KAN BETALE

2

GODE KOLLEKTIVE TRAFIK-FORBINDELSER

3

FLOT OG TILGÆNGELIG NATUR

4
8

gode grunde til at flytte til Glamsbjerg

MASSER AF FRITIDSTILBUD

5

GODT BØRNELIV

6

GODE INDKØBS-MULIGHEDER

7

LEVENDE KULTUR

8

Markedsdag med både fest og debat

Børnenes dag i Glamsbjerg

Glamsbjerg -
perfekt for familier!

Nyhedsbrev fra Foreningen GlamsbjergBiografen i Glamsbjerg