Menu

Ide- aften 21.03.2019.

Formand Birgitte Wøhlk Laursen, bød velkommen til ca. 60 fremmødte, der inddeltes i 8 grupper. Aftenens tema var at få gode forslag på bordet til, hvordan Glamsbjerg og omegn kan blive et endnu bedre sted at bo og opholde sig. 

Formanden og skoleleder Ejvind Rosenvang sang for på en indledende fællessang.

Violet gruppe i arbejde.

Blå gruppe i arbejde.,

Lyserød gruppe i arbejde.

Lyseblå gruppe i arbejde.

Bordeaux gruppe i arbejde.

Rød gruppe i arbejde.

Orange gruppe i arbejde.

Grå gruppe i arbejde. 

Oversigt.

Oversigt.

Oversigt.

Og så var der biksemad, før grupperne fremlagde deres resultater af drøftelserne.

Alle grupper skulle finde hver maks. 3 emner at bringe i forslag til indsatser, der ville gavne Glamsbjerg By og omegn. Gruppevis blev forslagene fremlagt i plenum.  

En fremlæggelse.

En fremlæggelse.

En fremlæggelse.

En fremlæggelse.

En fremlæggelse.

En fremlæggelse.

En fremlæggelse.

En fremlæggelse.

Formanden takkede for det gode fremmøde, den gode debat, og alle de gode forslag, som ville blive sammenskrevet til brug for Foreningen Glamsbjerg´s fremtidige arbejde. Et arbejde, der kun vil kunne gennemføres med hjælp fra frivillige, som fremtidigt - forhåbentligt - ville melde sig og tage aktivt del i at bringe gode forslag til udførelse. Uden  frivilliges hjælp lader tingene sig næppe gøre! 

UNIK SKOLEBY

1

BOLIGPRISER


DU KAN BETALE

2

GODE KOLLEKTIVE TRAFIK-FORBINDELSER

3

FLOT OG TILGÆNGELIG NATUR

4
8

gode grunde til at flytte til Glamsbjerg

MASSER AF FRITIDSTILBUD

5

GODT BØRNELIV

6

GODE INDKØBS-MULIGHEDER

7

LEVENDE KULTUR

8

Markedsdag med både fest og debat

Børnenes dag i Glamsbjerg

Glamsbjerg -
perfekt for familier!

Nyhedsbrev fra Foreningen GlamsbjergBiografen i Glamsbjerg