Det sker!

Det sker!

Friskoler og folkeskoler

Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Glamsbjerg Fri- og Efterskole består af en friskole, en efterskole og et børnehus med vuggestue og børnehave med fælles værdigrundlag.

Vi har indrettet os, så hverdagen opleves tryg og overskuelig for den enkelte, og både børn, unge og voksne nyder samtidig godt af muligheden for at være en del af et inspirerende miljø med mennesker i forskellige aldre og med forskellige kompetencer.

De yngste i vuggestue og børnehave holder til i Glamsbjerg Børnehus, der har egne pædagoger og egen afdelingsleder. De lærer efterhånden skolen og dens faciliteter at kende, de bruger skolens gymnastiksal og har en ugentlig time med en af skolens musiklærere. Rammerne om en godt og sammenhængende børneliv er således til stede, hvis børnene siden skal gå på friskolen.

I friskolen holder de yngste til i Solhuset, hvor der også er SFO. Mellemtrinnet har til huse i Kridthuset, og eleverne i overbygningen bruger, ud over deres egne klasseværelser, Kernehuset, hvor de også har mulighed for at mødes med efterskolen.

Omkring 85 nye efterskoleelever hvert år er med til at give et frisk pust, og børnehuset, friskolen og efterskolen arbejder sammen, hvor det føles meningsfuldt. Friskolen og efterskolen har fælles morgensang, efterskolens livsstilslinje arrangerer GFE-dag for hele skolen, vi har musikcafeer for de ældste elever, og der er som regel nogle friskoleelever med på efterskolens fodboldlinje, bare for at nævne nogle eksempler.

På Glamsbjerg Fri- og Efterskole er alle fag vigtige, både de boglige, de kreative og de praktiske. Det er også vigtigt at møde den enkelte i øjenhøjde og have fokus på udviklingen af faglige, personlige og sociale kompetencer.

Hos os er alle en del af et forpligtende fællesskab, og vi ser menneskers forskellighed som en berigelse og en styrke for fællesskabet. Vi omgås hinanden i en rar atmosfære, præget af tillid, tolerance og gensidig respekt.

Læs mere på:
www.glamsbjergboernehus.dk
www.glamsbjergfriskole.dk
www.gfeskole.dk

Glamsbjerg Friskole

Glamsbjerg Friskole er en skole med engagerede elever, forældre og lærere, der trives og omgås hinanden med gensidig respekt i en rar atmosfære.

Friskolen har omkring 200 elever fordelt på 0.-9. klasse med én klasse på hvert klassetrin, samt en SFO. Vi har gode, lyse klasseværelser, veludstyrede faglokaler og dejlige udendørsarealer.

Vi har et godt samarbejde med vores børnehus og vores efterskole, som bevirker, at både børn, unge og voksne er en del af et inspirerende miljø med gode muligheder for sparring og brug af fælles faglige kompetencer.

På Glamsbjerg Friskole har eleverne et skema bestående af boglige, kreative og praktiske fag. Derudover har vi emne- og fagdage, teamuger, udflugter, koloni og lejrskoler, samt forskellige arrangementer ud over skoletiden, tilpasset de forskellige alderstrin.

Nøgleord: Faglighed og kreativitet, lektiefrihed og motivation, den enkelte og fællesskabet.

Læs mere på vores hjemmeside: www.glamsbjergfriskole.dk

Køng Idrætsfriskole

Køng Idrætsfriskole er en skole i bevægelse og med højt til loftet, hvor tryghed til at være og lære danner et stærkt fællesskab. Det handler om livsmod og et bredt faglighedsbegreb, hvor det at lære kan antage mange former og tilpasses den enkeltes forudsætninger. 
Se mere på www.koeng.dk

Glamsbjergskolen

Byens Folkeskole – Her går vi i skole for at lære!

På Glamsbjergskolen ønsker vi at give vores elever de bedst mulige forudsætninger for at klare sig godt og begå sig godt i en hastigt omskiftelig og krævende verden. Vi tager udgangspunkt i folkeskoleloven og de overordnede visioner for Assens Kommune.

Som elev på Glamsbjergskolen kan man forvente en skolegang, hvor dygtige og engagerede voksne hver dag ønsker at gøre en forskel for ens hverdag. Vi lægger vægt på den enkeltes faglige og personlige udvikling og på stærke, positive fællesskaber. Fællesskaber, der også rækker ud over klassen og skolen.

Vi tror på at læring og trivsel er hinandens forudsætninger. Derfor er det vores mål, at læring, engagement, glæde og trivsel er grundelementer i barnets skoledag igennem hele skoleforløbet.

 

Kaj Nielsensvej 10, Tlf.: 64 74 78 50

www.glamsbjergskolen.dk

Huset Gummerup

HUSET er en landsbyordning, der indeholder en børnehave og en skole til og med 6. klasse. HUSET ligger 3 km fra Glamsbjerg i byerne Køng/Gummerup. HUSET sikrer dit barn en god og tryg start i børnehave og skole, bl.a. på grund af et tæt samarbejde mellem de forskellige afdelinger. HUSET er en del af et meget aktivt og engageret lokalområde, der bl.a. arbejder for at sikre det gode børneliv og skabe sammenhæng i hverdagen både for børn og voksne. Du er altid velkommen til at få en rundvisning i HUSET

Du kan se mere på vores hjemmeside www.huset-gummerup.dk eller på vores facebookside: HUSET Gummerup.

Omfattende og gode kollektive trafikforbindelser

Der er et meget omfattende kollektivt busnetværk med mange afgange, der gør det nemt at komme til og fra byen – herunder til og fra Odense.

Boligpriser, du kan betale

Du kan vælge mellem meget velbeliggende grunde - store og små parcelhuse - nye og ældre boliger.

Unik uddannelsesby – Giv dine børn en god start

Byen har et omfattende og meget varieret uddannelsestilbud.

Byen er på en helt særlig måde præget af at være uddannelsesbyen på Sydvestfyn.

Friluftsliv

Skov, golfbaner, vandreruter og friluftsbad. Glamsbjerg har det hele, når det drejer sig om gode oplevelser i den omgivende smukke natur. 

Erhverv & handel

Særdeles gode tilbud på dagligvareområdet og mange specialbutikker.

Fuld af liv

Friluftsbad, svømmehal, golfbane, mange sportsanlæg, sundhedscenter og det liv, de mange unge uddannelsessøgende giver.