Det sker!

Det sker!

Vuggestuer og børnehaver

Mulighedernes Børnehus

www.mulighederne.dk

Glamsbjerg Børnehus

Glamsbjerg Børnehus er et lille overskueligt Børnehus, som er normeret til 48 børnehavebørn og 14 vuggestuebørn. Vi holder til i ny-renoverede lokaler og har desuden skoven som nærmeste nabo. Børnehuset er en del af Glamsbjerg Fri- og Efterskole og nyder godt af samarbejdet med skolen og skolens faciliteter.

Børnehuset har fokus på det hele menneske og dermed på børnenes trivsel og deres personlige og sociale udvikling. Det er vigtigt for os, at børnene oplever et trygt og tillidsfuldt miljø, hvor livsglæde og menneskelige værdier som ligeværd, medansvar og gensidig respekt går hånd i hånd.

 

www.glamsbjergboernehus.dk
E.mail: boernehus@gfeskole.dk
Krengerupvej 44, 5620 Glamsbjerg
Tlf. 64 72 17 55

Huset

HUSET er en landsbyordning, der indeholder en børnehave og en skole til og med 6. klasse. HUSET ligger 3 km fra Glamsbjerg i byerne Køng/Gummerup. HUSET sikrer dit barn en god og tryg start i børnehave og skole, bl.a. på grund af et tæt samarbejde mellem de forskellige afdelinger. HUSET er en del af et meget aktivt og engageret lokalområde, der bl.a. arbejder for at sikre det gode børneliv og skabe sammenhæng i hverdagen både for børn og voksne. Du er altid velkommen til at få en rundvisning i HUSET.

 

www.huset-gummerup.dk
Gummerup Børnehave, Skole og SFO (Landsbyordningen)
Byvejen 57, Gummerup.

Tlf. 63 72 21 07

Gummerup vuggestue

Gummerup Vuggestue er en mindre privat selvejende institution med hjemlig hygge og nærvær. Vi har plads til 27 børn i alderen 0-3 år fordelt på 2 stuer. Vi har til huse i dem gamle brugs i Gummerup med en perfekt rolig beliggenhed ud til rekreative grønne områder. Vi vægter musik, sang, motorik og udeliv højt og vi har i huset vores egen madmor Hanne som laver god hjemmelavet mad til os hver dag.

 

www.gummerup-vuggestue.dk
Gummerup Vuggestue, Byvejen 64 B
Tlf. 61 31 94 71

Uglebo

Vi arbejder i årgangsopdelte afdelinger, samtidig følger en uddannet pædagog dit barn som primærpædagog i hele børnehavetiden. Vi værner om børnenes venskaber og har fokus på deres sociale, sproglige, kognitive og motorisk og udvikling – i fantastiske fysiske rammer både udendørs og indendørs.

 

Uglebos hjmmeside: HTTPS://bh-glamsbjerg.assens.dk
Børnehaven Uglebo, Kaj Nielsens Vej 2
Tlf. 64 74 77 46

Køng Idrætsvuggestue

”Børn i balance”, motorik, rytme i dagligdagen, Legeskolen, ude-livet.

 

www.koeng.dk
Køng Idrætsvuggestue og Idrætsbørnehave, Fåborgvej 18, Glamsdalen
Tlf. 64 72 14 21

Dagpleje.

“I Glamsbjerg er der også mulighed for at få dit barn passet i den kommunale dagpleje – læs mere på Assens Kommune hjemmeside her.  https://www.assens.dk/borger/familie-boern-og-unge/boern-0-6-aar/dagpleje-i-assens-kommune/

 

Omfattende og gode kollektive trafikforbindelser

Der er et meget omfattende kollektivt busnetværk med mange afgange, der gør det nemt at komme til og fra byen – herunder til og fra Odense.

Boligpriser, du kan betale

Du kan vælge mellem meget velbeliggende grunde - store og små parcelhuse - nye og ældre boliger.

Unik uddannelsesby – Giv dine børn en god start

Byen har et omfattende og meget varieret uddannelsestilbud.

Byen er på en helt særlig måde præget af at være uddannelsesbyen på Sydvestfyn.

Friluftsliv

Skov, golfbaner, vandreruter og friluftsbad. Glamsbjerg har det hele, når det drejer sig om gode oplevelser i den omgivende smukke natur. 

Erhverv & handel

Særdeles gode tilbud på dagligvareområdet og mange specialbutikker.

Fuld af liv

Friluftsbad, svømmehal, golfbane, mange sportsanlæg, sundhedscenter og det liv, de mange unge uddannelsessøgende giver.