Foreningen Glamsbjerg

Borgerforeningen, der skaber sammenhæng og udvikling i Glamsbjerg og omegn.

Foreningen Glamsbjerg

Foreningen Glamsbjerg, der står bag denne hjemmeside, er en borgerforening, der har sat sig det mål at skabe sammenhæng og udvikling i Glamsbjerg og omegn.

Der arbejdes ved indfrielse af målet ved, at der i Foreningen Glamsbjergs regi arbejdes med en række koordinerende initiativer.

Foreningen Glamsbjerg var initiativtager til i 2006 sammen med en række borgere i byen – at erhverve Glamsbjerg Hotel. Hotellet var indtil 2018 ejet af et aktieselskab, hvor der i bestyrelsen indgik bestyrelsesmedlemmer fra bestyrelsen for Foreningen Glamsbjerg. Samtidig med medejerskab af hotellet forestod Foreningen Glamsbjerg til stadighed andre aktiviteter i byen.

Efter salget af Glamsbjerg Hotel, arbejder Foreningen Glamsbjerg videre med andre succesrige aktiviteter, senest gik foreningen i 2018 i spidsen for etablering af ny julebelysning i Glamsbjerg by.

Til gennemførelse og afvikling af succesrige aktiviteter opnås der stor hjælp fra en kreds af frivillige uden for bestyrelsen, senest hjælp til planlægning og gennemførelse af Glamsbjerg Sommerlege i 2018.

Det er vigtigt at pointere, at det kun kan lykkes for Foreningen Glamsbjerg at udvikle Glamsbjerg og omegn, hvis den oplever samarbejde med borgerne til styrkelse af den indre sammenhæng i byen – herunder at borgerne i byen og dens omegn tager aktivt del i arbejdet med fortsat at gøre Glamsbjerg til et godt sted at bo og arbejde.

Foreningen Glamsbjerg udgiver et årligt nyhedsbrev, hvori det beskrives, hvilke tiltag, der arbejdes på aktuelt.

Foreningen Glamsbjerg

Konstituering fra 27.02.2020:

Formand: Birgitte Wøhlk Laursen, birgitteswl@gmail.com.

Næstformand: Dennis Christensen, info@glamsbjergfritidscenter.dk.

Kasserer: Kurt Drud Jensen, kurt.drud.jensen@outlook.dk.

Sekretær og Webmaster: Carsten Mogensen, bocamo@webspeed.dk.

Medlem: Elmer Philipsen, philipsen.glamsbjerg@gmail.com.

Foreningsmail: foreningenglamsbjerg@gmail.com

Omfattende og gode kollektive trafikforbindelser

Der er et meget omfattende kollektivt busnetværk med mange afgange, der gør det nemt at komme til og fra byen – herunder til og fra Odense.

Boligpriser, du kan betale

Du kan vælge mellem meget velbeliggende grunde - store og små parcelhuse - nye og ældre boliger.

Unik uddannelsesby – Giv dine børn en god start

Byen har et omfattende og meget varieret uddannelsestilbud.

Byen er på en helt særlig måde præget af at være uddannelsesbyen på Sydvestfyn.

Friluftsliv

Skov, golfbaner, vandreruter og friluftsbad. Glamsbjerg har det hele, når det drejer sig om gode oplevelser i den omgivende smukke natur. 

Erhverv & handel

Særdeles gode tilbud på dagligvareområdet og mange specialbutikker.

Fuld af liv

Friluftsbad, svømmehal, golfbane, mange sportsanlæg, sundhedscenter og det liv, de mange unge uddannelsessøgende giver.