Det sker!

Det sker!

125 års jubilæum

Borgerforeningen, der skaber sammenhæng og udvikling i Glamsbjerg og omegn.

125 års jubilæum – Formandens tale

Tale i anledning af foreningens jubilæum den 1. september 2018

Dette er en helt særlig dag. Ikke alene holder vi her i Glamsbjerg Sommerlege for 2 anden gang, Børnenes Dag afholdes for 30 gang og sidst men
ikke mindst fejrer vi Foreningen Glamsbjergs 125 års jubilæum – foreningen blev nemlig stiftet den 1. september 1893. Der er mange stolte
traditioner i Glamsbjerg – og dem syntes jeg vil skal mindes og fejre i dag.

Vores dejlige flagalle, som vi ved alle festlige lejligheder igennem året kan beundre – ikke mindst i dag, blev første gange etableret ved et husmoderstævne i 1936 af Foreningen Glamsbjerg.

Foreningen beskæftigede sig oprindeligt med gadebelysning, kloakering, togforbindelser, kirken, biografen og markeder – alt dette kan i læse mere om i foreningens telt foran hotellet, hvor der også er mange skønne fotos.

Jeg vil tage tråden op fra foreningens arbejde med markeder, som oprindeligt handlede om traditionelle markeder, hvor der blev handlet dyr
og alverdens landbrugsprodukter. Disse blev senere afviklet og i stedet holdt man byfester, senere sommerfester.

Den første fest blev holdt i anlægget i dalen. Der blev stillet boder op og aktiviteterne strakte sig over lørdag og søndag. Festen blev altid indledt
med et optog med musik i spidsen – ligesom vi har gjort i dag. Der skulle være aktiviteter for børnene, gerne sportskampe. Det sørger særligt
Børnenes Dag i den grad for her i dag. Lørdagen var mest for de voksne. Det kunne være sportskampe, showkampe og solistoptræden. Nogle af de aktiviteter der holdt ved gennem årene var tombolaen og æbleskiveboden. Og lørdag aften var der bal. Jeg kan desværre ikke love jer bal, men til gengæld kan jeg love jer alverdens andre fantastiske aktiviteter og oplevelser i dag. Lad mig her særligt nævne vores stjerneløb, som foregår i trillebøre sponsoreret af byens virksomheder og så tombolaen, som altid er meget populær til Børnenes dag.

Som I kan fornemme er der adskille paralleer til dagens program – i dag handler det nemlig om, at såvel børnene, de unge og voksne skal have en fest dag sammen, hvor byens handlende og ikke mindst foreningerne kan vise sig frem. Glamsbjerg er nemlig en fantastisk by, ikke mindst grundet de fantastiske borgere, som er med til at sætte dagsordenen og som vil hinanden det bedste.

Hvis jeg skal fremhæve noget af det arbejde, som Foreningen Glamsbjerg i øvrigt har stået bag gennem de seneste 65 år vil jeg nævne følgende.

Foreningen eller personer knyttet hertil, stod for næsten alle udstykninger af grunde i 50’erne og 60’erne. Bl.a. købte de i 1959 ejendommen Egely på Krengerupvej med det formål at anlægge en dyrskueplads – området blev i 1964 udstykket til Egevej. Foreningen stod også bag udstykningen på Nybovej og Kløvervænget samt en række huse på Holger Bisgaardsvej. Igennem en årrække blev også holdt store byggeudstillinger – disse blev senere til årlige messer. Foreningen har også ydet tilskud til såvel gymnasiet som hallen.

Endelig er der hotellet. Det har igennem årene haft en omtumlet tilværelse, således har det været på såvel foreningens som kommunes hænder af flere omgange. I 2006 blev Glamsbjerg Hotel folkeeje, da 197 borgere købte aktier med Foreningen Glamsbjerg som hovedaktionær. Denne del af historien sluttede i årets første måneder, hvor foreningen solgte hotellet til Jens Poulsen.

Golfbanen blev indviet i august 1976. Foreningen gav en sum penge og med lånegaranti fra Glamsbjerg Kommune blev det muligt for klubben at
etablere en 6-hullers golfbane. Planen var 100 medlemmer og det lykkedes. 

Da dronningen og prinsgemalen i 1984 kom til byen i anledning af byens 100 års jubilæum var det igen Foreningen Glamsbjerg, som stod bag
invitationen. De kongelige ankom ved 10 tiden – fik lejlighed til at hilse på, afsløre vejrhane og vandkunst samt besøge boderne på Torvet. Kl. 12
forlod de kongelige igen byen i tog – men festen i Glamsbjerg varede i dagevis. Lille Palle, Bamses Venner, Kirsten Siggård og Søren Bundgård
underholdt nemlig i festteltet på torvet – netop her hvor vi står i dag. Det kongelige besøg gav i øvrigt anledning til en nyt vartegn for Glamsbjerg. Designeren Jens Quistgaard, Falsled skabte hanen med de 6 kyllinger, som pryder tårnet på hotellet – det blev skænket af Foreningen Glamsbjerg og pryder forsat på toppen, som I kan se. 

Jeg vil også nævne, at foreningen i en årrække afholdt fugleskydning, cykelture og udflugter – disse initiativer handlede om fællesskab og
samvær. Det samme kan siges om vores årlige fakkeltog, hvor vi traditionen tro mødes i kirken, inden vi går i samlet flok til torvet for at tænde juletræet – og børnene får godteposer – en tradition, som alle uanset alder værdsætter meget højt, for sådan har vi altid gjort i Glamsbjerg.

Der er også blevet givet tilskud til en lang række aktiviteter gennem årene – jeg kan her bl.a. nævne billardklubben, rideklubben, golfklubben,
børnehaven, idrætsforeningen, De gamles hjem, børnedyrskue, Vestfyns amatørscene og håndboldklubben – alle har de modtaget økonomisk støtte.

Det bringer os frem til Glamsbjerg sommerlege, som så lyset for første gang i 2014. Ideen blev født blandt gode Glamsbjerg folk, der i forvejen
var aktive i lokal samfundet. Et storstilet fælles arrangement for hele byen, hvor alle, unge som gamle, samles i ædel kappestrid og hvor vi dyster mod hinanden i alle de ting, vi er særligt gode til i Glamsbjerg. Legene er lagt an på at markere og fejre alle de gode ting, der gør Glamsbjerg til et særligt sted, og som vi kan være stolte af. Vi afholder i dag Glamsbjerg sommerlege for anden gang – lad os håbe, at traditionen holdes i hævd
mange år endnu, således at vi mødes igen om såvel 4 år som 8 år.

I år går vi i gang med etableringen af kirkeparken og der arbejdes med Campus Glamsbjerg, som er en langsigtet proces. Foreningen Glamsbjerg har som det fremgår stået bag mange initiativer – jeg vil gerne rette en stor tak til alle jer borgerne, som har været med på rejsen og gjort dette muligt. Sammen gør vi Glamsbjerg fantastisk.

Men lige nu og her vil jeg udbringe en kæmpe tak for særligt gruppen bag Børnenes dag samt kulturarbejdsgruppen, som har gjort denne dag mulig. Der er tale om en gruppe fantastiske frivillige, som har brugt måneder på at forberede denne festdag. Der skal også lyde en stor tak til alle vores mange sponsorer, heriblandt Assens kommune, de erhvervsdrivende, foreninger, skoler, institutioner og alle andre, som støtter op omkring dagen i dag.

Så kære Glamsbjerg gå ud og besøg alle de mange boder og aktiviteter. Lad os feste sammen i dag. Husk sammen gør vi Glamsbjerg fantastisk.
Jeg er stolt af at bo her og være en del af vores fællesskab. 

Rigtig god fornøjelse.
Birgitte Wøhlk Laursen
Formand Foreningen Glamsbjerg 2018

Liste over formænd i Foreningen Glamsbjerg gennem de sidste 125 år

1893-1898: Købmand F. Blædel
1898-1900: Politiassistent Christensen
1900-1903: Brygger M. Pedersen
1903-1904: Sadelmager Rosenlund
1904-1905: Gdr. Chr. Nielsen
1905-1907: Politiassistent Andersen
1907-1909: Portør A. P. Madsen
1909-1910: Købmand V. Melchior
1910-1912: Gdr. P. Hansen
1912-1934: Blikkenslagermester Højer Olsen
1934-1936: Fabrikant H.C. Jensen
1936-1943: Slagtermester P. Petersen
1943-1946: Slagtermester Chr. Petersen
1946-1947: Fabrikant H.C. Jensen
1947-1952: Bogtrykker Alf Boe
1952-1956: Sadelmagermester A. Andersen
1956-1961: Isenkræmmer C. Harreby-Hansen
1961-1965: Blikkenslagermester Erik Hansen
1965-1973: Manufakturhandler G. Branth
1973-1981: Landsretssagfører Ove Bisgaard
1981-1989: Ejendomsmægler Hans Bjergegaard
1989-1992: Manufakturhandler Iver Boysen
1992-1994: Tandlæge Bent Follin
1994-2005: Kunderådgiver Conny Falck
2005- 2010: Ejendomsmægler Hans Bjergegaard
2010-2018: Fhv. Kommunaldirektør Bent Schmidt
2018- Administrationschef Birgitte Wøhlk Laursen

Omfattende og gode kollektive trafikforbindelser

Der er et meget omfattende kollektivt busnetværk med mange afgange, der gør det nemt at komme til og fra byen – herunder til og fra Odense.

Boligpriser, du kan betale

Du kan vælge mellem meget velbeliggende grunde - store og små parcelhuse - nye og ældre boliger.

Unik uddannelsesby – Giv dine børn en god start

Byen har et omfattende og meget varieret uddannelsestilbud.

Byen er på en helt særlig måde præget af at være uddannelsesbyen på Sydvestfyn.

Friluftsliv

Skov, golfbaner, vandreruter og friluftsbad. Glamsbjerg har det hele, når det drejer sig om gode oplevelser i den omgivende smukke natur. 

Erhverv & handel

Særdeles gode tilbud på dagligvareområdet og mange specialbutikker.

Fuld af liv

Friluftsbad, svømmehal, golfbane, mange sportsanlæg, sundhedscenter og det liv, de mange unge uddannelsessøgende giver.