Det sker!

Det sker!

Beboermøde

Lørdag den 15. januar 2011

Tilfredsstillende og inspirerende beboermøde

Tak for et godt beboermøde – Lørdag den 15. januar 2011

Det blev en meget tilfredsstillende og inspirerende eftermiddag. Ca. 50 interesserede beboere fra Glamsbjerg og omegn var mødt frem – for at være med til at diskutere Glamsbjergs fremtid – og nyde Ambitus – koret og se Uddannelsescenteret. 

Indlægget fra Anders Hess fra Jelling var yderst interessant og tankevækkende – Han gav os gode ideer til, hvordan vi kan arbejde videre med udviklingen i Glamsbjerg. Hans helt centrale pointe var, at vi skulle formulere en klar vision for byen.

 1. Foreningen Glamsbjerg havde som oplæg til dialogen formuleret 3 hovedspørgsmål:
 2. Hvordan er det at bo og arbejde i Glamsbjerg? – og hvilke forslag har du til, at det kan blive bedre.
 3. Hvad er du mest optaget af, når du bor i Glamsbjerg?
 4. Hvad kan du gøre? – og hvad kan du bidrage med?

I løbet af godt en times drøftelser og diskussioner i grupperne og i den samlede forsamling blev alle gode forslag og bud afleveret til Foreningen Glamsbjerg, som i de kommende måneder vil vurdere og udvikle på forslagene til, hvordan vi kan skabe sammenhæng og udvikling i Glamsbjerg.

 

Blandt de mange forslag til Glamsbjergs udvikling var eksempelvis:

 • Markedsføre torvet ved, at lokale gårdbutikker kan have en stand på torvet – evt. suppleret med loppemarked og personbemandede stande med præsentation af foreningerne.
 • Samlet markedføring af specialbutikkerne i forbindelse med den markante udvikling af dagligvarer – butikker i byen.
 • Bedre koordination af forretningernes udsalgstider/ perioder.
 • Kirkestierne ønskes bedre forbundet.
 • Ønske om en god cafe – gerne i forbindelse med en af byens forretninger.
 • Bedre æstetisk vedligeholdelse af byen – kort sagt – byen skal passes bedre! (fjernelse af ukrudt, fejning af fortove, snerydning. m.v.
 • Det gamle rådhus ønskes anvendt til noget aktivt og relevant.

Det gennemgående tema var imidlertid “Hvordan kan vi synliggøre og markedsføre Glamsbjerg bedre”.

Jeg vil gerne hermed takke for en rigtig god eftermiddag.

Vi vil glæde os til i Foreningen Glamsbjerg at arbejde videre med de mange ideer og konkrete forslag – og vi vil senere vende tilbage med konkrete initiativer til skabelse af sammenhæng og udvikling af Glamsbjerg.

 

Venlig hilsen

Bent Schmidt.

Foreningen Glamsbjerg.

formand for Foreningen Glamsbjerg

Omfattende og gode kollektive trafikforbindelser

Der er et meget omfattende kollektivt busnetværk med mange afgange, der gør det nemt at komme til og fra byen – herunder til og fra Odense.

Boligpriser, du kan betale

Du kan vælge mellem meget velbeliggende grunde - store og små parcelhuse - nye og ældre boliger.

Unik uddannelsesby – Giv dine børn en god start

Byen har et omfattende og meget varieret uddannelsestilbud.

Byen er på en helt særlig måde præget af at være uddannelsesbyen på Sydvestfyn.

Friluftsliv

Skov, golfbaner, vandreruter og friluftsbad. Glamsbjerg har det hele, når det drejer sig om gode oplevelser i den omgivende smukke natur. 

Erhverv & handel

Særdeles gode tilbud på dagligvareområdet og mange specialbutikker.

Fuld af liv

Friluftsbad, svømmehal, golfbane, mange sportsanlæg, sundhedscenter og det liv, de mange unge uddannelsessøgende giver.