Generalforsamling 2011

Foreningen Glamsbjerg – Glamsbjerg Borgerforening

Referat fra ordinær generalforsamling. 
Onsdag d. 26. januar 2011, Glamsbjerg Hotel.

Foreningen Glamsbjerg afholdt sin årlige generalforsamling på Glamsbjerg Hotel onsdag d. 26. januar, med Jørgen Sækmose Vestfyns Bank, som dirigent.

Formand Bent Schmidt gav en fyldestgørende beretning, om de initiativer der i året var igangsat. Han glædede sig over det engagement der var blevet udvist blandt deltagerne i det netop afholdte borgermøde, hvor der til resultat nu ligger en række forslag fra Glamsbjergs borgere, som bestyrelsen fremefter vil arbejde videre med.

Formanden udtrykte stor tilfredshed med, at det arbejde der i øjeblikket pågår, med at tilknytte sponsorer fra erhvervslivet, institutioner og organisationer, for at fremskaffe økonomi til opretholdelse af hjemmesiden, markedsføring af Glamsbjerg og byforskønnelse af denne, mødes med rigtig stor opbakning fra sponsorerne.

Der er indtil nu tegnet sponsorater for kr. 80.000, hvilket giver bestyrelsen forøget lyst, og muligheder for at fortsætte processen omkring, at skaffe større sammenhængskraft i Glamsbjerg by og nærområde.

Det er ligeledes glædeligt at medlemstallet i året har været stigende med 48 nye medlemmer, men det vil være ønskeligt, om en endnu større del af Glamsbjergs borgere vil give deres støtte til foreningens arbejde, ved at tegne et medlemskab.

Foreningens regnskabsmæssige årsresultat blev kr. 7.746 som overføres til foreningens formue.

Under valg til bestyrelsen opnåede de 2 medlemmer der var på valg, Beate Dalskov og Knud Hansen genvalg.

Handelsstandsforeningen takkede vores forening for et konstruktivt samarbejde gennem året, med håbet om dette må fortsætte i de kommende år.

Generalforsamlingen blev afsluttet med kaffe, ostemad og hyggeligt samvær.

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig som:

Formand Bent Schmidt
Næstformand Peter Bendix
Kasserer Beate Dalskov
Sekretær Knud Hansen
Medlem Anders Schmidt

Mere information:
Hent formandens beretning her
Hent referatet fra Foreningen Glamsbjergs generalforsamling

Omfattende og gode kollektive trafikforbindelser

Der er et meget omfattende kollektivt busnetværk med mange afgange, der gør det nemt at komme til og fra byen – herunder til og fra Odense.

Boligpriser, du kan betale

Du kan vælge mellem meget velbeliggende grunde - store og små parcelhuse - nye og ældre boliger.

Unik uddannelsesby – Giv dine børn en god start

Byen har et omfattende og meget varieret uddannelsestilbud.

Byen er på en helt særlig måde præget af at være uddannelsesbyen på Sydvestfyn.

Friluftsliv

Skov, golfbaner, vandreruter og friluftsbad. Glamsbjerg har det hele, når det drejer sig om gode oplevelser i den omgivende smukke natur. 

Glamsbjerg Kirke

Køng Kirke

 

Glamsbjerg Sogn

Kirkekontor:
Poul Mose Parken 70, 5620 Glasbjerg. 

Kordegn:

Marianne Jakobsen,

træffes onsdag og torsdag kl. 10 - 14 eller mvj@km.dk.

Præstegården i Køng:

Bodebjergvej 2,
5620 Glamsbjerg
Tlf.: 64 72 10 74
LV@km.dk

Tirsdag kl. 9 – 14 og torsdag kl. 12 – 17 for henvendelse om attester, navneændringer m.v.

Sognepræst:

Anja Damkjær True
Tlf.: 64 72 10 74 – 23306239
adt@km.dk


Træffes bedst

tirsdag – fredag kl. 12 – 13.
Torsdag tillige kl. 16 – 17
Mandag fri


Graver:

Hanne Madsen (ledende graver)
Tlf.: 40 31 25 24
glamsbjerg.kirke@mail.dk


Menighedsrådsformand:

Mikael Krarup, Byvejen 62, 5620 Glamsbjerg
Tlf.: 64 72 19 54 / 60 45 91 45
krarupmikael@gmail.com


Hjemmeside:

www.glamsbjergkirke.dk

Flemløse Kirke

 

Flemløse Kirke

Sognepræst:

Leni Ulla Hansen,
Langgade 34,
Flemløse,
5620 Glamsbjerg

Træffes bedst tir-fre i Sognehuset mellem 11-12 på tlf 64 72 10 23 / 64 79 25 13
luha@km.dk


Formand for Flemløse-Søby Pastorat:
Søren Christian Bonde
thujagaard@privat.dk
tlf. 40 26 11 14


Graver:
Finn Ehlers Pedersen
tlf. 60 13 37 01


Hjemmeside:

www.flemløse-søby-pastorat.dk

 

Ørsted Kirke

Søllested Kirke

Vedtofte Kirke

 

 

Ørsted, Søllested, Vedtofte Kirker

 

Sognepræst

John Vestergaard
Tlf.: 64 45 10 33
jvm@km.dk

Træffes bedst
tirsdag - fredag kl. 11 – 12
Onsdag tillige kl. 17 - 18
Mandag fri

 

Graver:
Susanne Kiesbüy
Tlf: 23 61 48 93.
svkirker@mail.dk

Træffes bedst fra 8-12
Fredag fri.

Menighedsrådsformand:
Ragnvald Graversen, Ellemosevej 18, Ørsted, 5620 Glamsbjerg
Tlf.: 64 45 10 73/ 20 47 14 59
ragnvald1951@gmail.com

 

Hjemmeside:
www.de3kirker.dk

Kommende begivenheder

nov
26
fre
2021
15:00 Juletræstænding.
Juletræstænding.
nov 26 kl. 15:00 – 19:00
Foreningen Glamsbjerg, Lions Club og Glamsbjerg Sogns Menighedsråd afholder den årlige tænding af juletræ og øvrig julebelysning. Der startes i Glamsbjerg Kirke. Program tilgår.
sep
3
lør
2022
heldags Børnenes Dag.
Børnenes Dag.
sep 3 heldags
Den Årlige Børnenes Dag Afholdes. Program følger.

Erhverv & handel

Særdeles gode tilbud på dagligvareområdet og mange specialbutikker.

Fuld af liv

Friluftsbad, svømmehal, golfbane, mange sportsanlæg, sundhedscenter og det liv, de mange unge uddannelsessøgende giver.