Generalforsamling 2012

Foreningen Glamsbjerg – Glamsbjerg Borgerforening

Referat fra ordinær generalforsamling. 
Mandag d. 13. februar 2012, Glamsbjerg Hotel.

Formanden, Bent Schmidt, bød velkommen, og indstillede fru Karen Nøhr til dirigent for mødet.

1. Som mødets dirigent valgtes K. Nøhr.

Karen Nøhr konstaterede at mødet var rettidigt indvarslet og herefter kunne gennemføres iflg. gældende vedtægter.

 

2. Formandens beretning:

Bent Schmidt gav en fyldig beretning om årets arbejde og igangsatte initiativer. Beretningen kan hentes her.

Der blev fra flere medlemmer udtrykt ros for beretningen, det arbejde og de initiativer bestyrelsen gennem året havde udført.

Beretningen fik generalforsamlingens godkendelse.

 

3. Fremlæggelse af regnskab v/kassereren:

Kassereren, Beate dalskov, fremlagde på meget kvalificeret vis det udarbejdede årsregnskab. Regnskabet udviste et årsresultat på kr. 44.447 og balancerede med kr. 695.570. Af årsresultatet udgjorde sponsorregnskabet kr. 34.359. Disse sponsormidler kan alene bruges til Markedsføringstiltag, hjemmeside og forskønnelses projekter.

Revisorerne, Jørgen Lycke og Mogens Olsen, havde revideret regnskabet d. 09.02.2012, og påført revisionspåtegning, uden kritiske bemærkninger.

Regnskabet fik generalforsamlingens godkendelse.

 

 

4. Behandling af indkomne forslag:

Ingen indkomne forslag.

 

 

5. Valg til bestyrelsen.

På valg: Bent Schmidt, Peter Bendix Pedersen og Anders Schmidt
Alle tre blev genvalgt, uden modkandidater.

 

6. Valg af to bestyrelsessuppleanter.

På valg: 1. suppleant Ole Lykke og 2. suppleant – Kirsten Bonde
Begge blev genvalgt.

 

7. Valg af revisorer.

På valg: Mogens Olsen og Jørgen Lycke.
Begge blev genvalgt.

 

8. Valg af revisorsuppleant.

På valg: Tommy Roland
Tommy Roland blev genvalgt.

 

9. Eventuelt:

Intet.

Læs mere:
Formand Bent Schmidts beretning.

Kommende begivenheder

aug
22
søn
2021
13:50 Indvielse af Glamsbjerghaven. Glamsbjerghaven
Indvielse af Glamsbjerghaven. Glamsbjerghaven
aug 22 kl. 13:50 – 17:00
Indvielse af Glamsbjerghaven. @ Glamsbjerghaven | Glamsbjerg | Danmark
Glamsbjerghaven indvies den 22. august 2021. Sæt kryds i kalenderen! Glamsbjerghaven, der har været under etablering i 5 år ved Glamsbjerg Kirke, nærmer sig sin fuldendelse og åbnes officielt den 22. august 2021 i tidsrummet[...]
sep
4
lør
2021
10:00 Børnenes Dag 4. SEP 2021. Glamsbjerg centrum
Børnenes Dag 4. SEP 2021. Glamsbjerg centrum
sep 4 kl. 10:00 – 14:30
Forvarsel – Sæt kryds i kalenderen. Endeligt program tilgår. Der kan være betaling for enkelte aktiviteter. Pladsen åbner kl. 10.30 efter et festligt optog med start i Poul Mose Parken kl. 10.00. Alle er meget[...]

Omfattende og gode kollektive trafikforbindelser

Der er et meget omfattende kollektivt busnetværk med mange afgange, der gør det nemt at komme til og fra byen – herunder til og fra Odense.

Boligpriser, du kan betale

Du kan vælge mellem meget velbeliggende grunde - store og små parcelhuse - nye og ældre boliger.

Unik uddannelsesby – Giv dine børn en god start

Byen har et omfattende og meget varieret uddannelsestilbud.

Byen er på en helt særlig måde præget af at være uddannelsesbyen på Sydvestfyn.

Friluftsliv

Skov, golfbaner, vandreruter og friluftsbad. Glamsbjerg har det hele, når det drejer sig om gode oplevelser i den omgivende smukke natur. 

Erhverv & handel

Særdeles gode tilbud på dagligvareområdet og mange specialbutikker.

Fuld af liv

Friluftsbad, svømmehal, golfbane, mange sportsanlæg, sundhedscenter og det liv, de mange unge uddannelsessøgende giver.