Generalforsamling 2012

Foreningen Glamsbjerg – Glamsbjerg Borgerforening

Referat fra ordinær generalforsamling. 
Mandag d. 13. februar 2012, Glamsbjerg Hotel.

Formanden, Bent Schmidt, bød velkommen, og indstillede fru Karen Nøhr til dirigent for mødet.

1. Som mødets dirigent valgtes K. Nøhr.

Karen Nøhr konstaterede at mødet var rettidigt indvarslet og herefter kunne gennemføres iflg. gældende vedtægter.

 

2. Formandens beretning:

Bent Schmidt gav en fyldig beretning om årets arbejde og igangsatte initiativer. Beretningen kan hentes her.

Der blev fra flere medlemmer udtrykt ros for beretningen, det arbejde og de initiativer bestyrelsen gennem året havde udført.

Beretningen fik generalforsamlingens godkendelse.

 

3. Fremlæggelse af regnskab v/kassereren:

Kassereren, Beate dalskov, fremlagde på meget kvalificeret vis det udarbejdede årsregnskab. Regnskabet udviste et årsresultat på kr. 44.447 og balancerede med kr. 695.570. Af årsresultatet udgjorde sponsorregnskabet kr. 34.359. Disse sponsormidler kan alene bruges til Markedsføringstiltag, hjemmeside og forskønnelses projekter.

Revisorerne, Jørgen Lycke og Mogens Olsen, havde revideret regnskabet d. 09.02.2012, og påført revisionspåtegning, uden kritiske bemærkninger.

Regnskabet fik generalforsamlingens godkendelse.

 

 

4. Behandling af indkomne forslag:

Ingen indkomne forslag.

 

 

5. Valg til bestyrelsen.

På valg: Bent Schmidt, Peter Bendix Pedersen og Anders Schmidt
Alle tre blev genvalgt, uden modkandidater.

 

6. Valg af to bestyrelsessuppleanter.

På valg: 1. suppleant Ole Lykke og 2. suppleant – Kirsten Bonde
Begge blev genvalgt.

 

7. Valg af revisorer.

På valg: Mogens Olsen og Jørgen Lycke.
Begge blev genvalgt.

 

8. Valg af revisorsuppleant.

På valg: Tommy Roland
Tommy Roland blev genvalgt.

 

9. Eventuelt:

Intet.

Læs mere:
Formand Bent Schmidts beretning.

Omfattende og gode kollektive trafikforbindelser

Der er et meget omfattende kollektivt busnetværk med mange afgange, der gør det nemt at komme til og fra byen – herunder til og fra Odense.

Boligpriser, du kan betale

Du kan vælge mellem meget velbeliggende grunde - store og små parcelhuse - nye og ældre boliger.

Unik uddannelsesby – Giv dine børn en god start

Byen har et omfattende og meget varieret uddannelsestilbud.

Byen er på en helt særlig måde præget af at være uddannelsesbyen på Sydvestfyn.

Friluftsliv

Skov, golfbaner, vandreruter og friluftsbad. Glamsbjerg har det hele, når det drejer sig om gode oplevelser i den omgivende smukke natur. 

Glamsbjerg Kirke

Køng Kirke

 

Glamsbjerg Sogn

Kirkekontor:
Poul Mose Parken 70, 5620 Glasbjerg. 

Kordegn:

Marianne Jakobsen,

træffes onsdag og torsdag kl. 10 - 14 eller mvj@km.dk.

Præstegården i Køng:

Bodebjergvej 2,
5620 Glamsbjerg
Tlf.: 64 72 10 74
LV@km.dk

Tirsdag kl. 9 – 14 og torsdag kl. 12 – 17 for henvendelse om attester, navneændringer m.v.

Sognepræst:

Anja Damkjær True
Tlf.: 64 72 10 74 – 23306239
adt@km.dk


Træffes bedst

tirsdag – fredag kl. 12 – 13.
Torsdag tillige kl. 16 – 17
Mandag fri


Graver:

Hanne Madsen (ledende graver)
Tlf.: 40 31 25 24
glamsbjerg.kirke@mail.dk


Menighedsrådsformand:

Mikael Krarup, Byvejen 62, 5620 Glamsbjerg
Tlf.: 64 72 19 54 / 60 45 91 45
krarupmikael@gmail.com


Hjemmeside:

www.glamsbjergkirke.dk

Flemløse Kirke

 

Flemløse Kirke

Sognepræst:

Leni Ulla Hansen,
Langgade 34,
Flemløse,
5620 Glamsbjerg

Træffes bedst tir-fre i Sognehuset mellem 11-12 på tlf 64 72 10 23 / 64 79 25 13
luha@km.dk


Formand for Flemløse-Søby Pastorat:
Søren Christian Bonde
thujagaard@privat.dk
tlf. 40 26 11 14


Graver:
Finn Ehlers Pedersen
tlf. 60 13 37 01


Hjemmeside:

www.flemløse-søby-pastorat.dk

 

Ørsted Kirke

Søllested Kirke

Vedtofte Kirke

 

 

Ørsted, Søllested, Vedtofte Kirker

 

Sognepræst

John Vestergaard
Tlf.: 64 45 10 33
jvm@km.dk

Træffes bedst
tirsdag - fredag kl. 11 – 12
Onsdag tillige kl. 17 - 18
Mandag fri

 

Graver:
Susanne Kiesbüy
Tlf: 23 61 48 93.
svkirker@mail.dk

Træffes bedst fra 8-12
Fredag fri.

Menighedsrådsformand:
Ragnvald Graversen, Ellemosevej 18, Ørsted, 5620 Glamsbjerg
Tlf.: 64 45 10 73/ 20 47 14 59
ragnvald1951@gmail.com

 

Hjemmeside:
www.de3kirker.dk

Kommende begivenheder

nov
26
fre
2021
15:00 Juletræstænding.
Juletræstænding.
nov 26 kl. 15:00 – 19:00
Foreningen Glamsbjerg, Lions Club og Glamsbjerg Sogns Menighedsråd afholder den årlige tænding af juletræ og øvrig julebelysning. Der startes i Glamsbjerg Kirke. Program tilgår.
sep
3
lør
2022
heldags Børnenes Dag.
Børnenes Dag.
sep 3 heldags
Den Årlige Børnenes Dag Afholdes. Program følger.

Erhverv & handel

Særdeles gode tilbud på dagligvareområdet og mange specialbutikker.

Fuld af liv

Friluftsbad, svømmehal, golfbane, mange sportsanlæg, sundhedscenter og det liv, de mange unge uddannelsessøgende giver.