Det sker!

Det sker!

Nyhedsbrev 2018

Nyhedsbrevet 2018

Kære beboere.

Foreningen Glamsbjerg arbejder for udvikling og fællesskab for alle borgere i Glamsbjerg og nærområde

 

Foreningen Glamsbjerg – initiativer:

Glamsbjerg Sommerlege

Vi afholder 1. september for anden gang Glamsbjerg Sommerlege, hvor vi i samarbejde med Børnenes Dag arrangerer en fantastisk dag for alle aldersgrupper.

 

Campus Glamsbjerg

Vi har sammen med uddannelsesinstitutionerne, Assens Kommune og Ungerådet i kommunen iværksat en proces med at udvikle Glamsbjerg til et samlet campusområde.

 

Kirkeparken

Vi skaber en park ved kirken i samarbejde med Lions Glamsbjerg og Glamsbjerg Sogns Menighedsråd.

 

Juletræ og fakkeltog

Vi sørger for sammen med Handelsstandsforeningen og Lions Glamsbjerg at holde traditionen i hævd med såvel juletræstænding som fakkeltog. Vores store julearrangement afholdes fredag før 1. søndag i advent.

 

Flagdage i Glamsbjerg

Vi sørger for at Dannebrog hejses i hovedgaden på de nationale flagdage og på særlige festdage.

 

Markedsføring af Glamsbjerg

Følg os på Facebook og se mere på vores hjemmeside www.glamsbjerg.dk

 

Glamsbjerg Sommerlege – Kirkeparken – Jubilæum

Glamsbjerg Sommerlege

I år bliver noget særligt, fordi de afholdes i samarbejde med Børnenes Dag. Formålet med dagen er at lave en fest, hvor vi fejrer, at Glamsbjerg er en fantastisk by. Dagen skal bringe os alle nærmere hinanden og være et udstillingsvindue for, hvad Glamsbjerg har at byde på. Og så skal der selvfølgelig kæmpes i diverse discipliner og ”den olympiske flamme” tændes.

 

Kirkeparken

Der vil blive skabt en æstetisk og smuk park for beboerne i byen. Parken skal være et mødested for alle aldre – børn og voksne. Vi skaber en unik og velbeliggende park, hvor byens befolkning kan finde tid til fordybelse og omtanke – et udendørs refugium – i en tid, hvor tingene går ekstremt hurtigt. Arbejdet påbegyndes august 2018.

 

Jubilæum

I år kan Foreningen Glamsbjerg fejre 125 års jubilæum. Foreningen blev stiftet den 1. september 1893. Opgaverne bestod den gang i at få en lergrav fyldt op, gadebelysning – først med petroleum, senere med el – bedre togforbindelser, oprettelse af årlige markeder, kirkegård, kapel og senere selve kirken, som blev indviet i 1911. Falckstationen blev en realitet i 1932 og vores kendte flagalle blev indviet ved et husmoderstævne i 1936. Dette er blot nogle af de mange initiativer foreningen har stået bag. Vi håber, alle vil støtte op om vores arbejde fremover.

 

Bestyrelsen for Foreningen Glamsbjerg:

Formand Birgitte Wøhlk Laursen: birgitteswl@gmail.com

Næstfmd Dennis Christensen: info@glamsbjergfritidscenter.dk

Kasserer Kurt Drud Jensen: kurt.drud.jensen@outlook.dk

Sekretær Carsten Mogensen: bocamo@webspeed.dk

Medlem Elmer Philipsen: philipsen.glamsbjerg@gmail.com

 

Mail-adresse: foreningenglamsbjerg@gmail.com

 

Støt op

Arbejdet med at skabe sammenhæng og udvikling i Glamsbjerg og nærområde er en fælles opgave.

Det er vigtigt, at så mange som muligt bakker op om Foreningen Glamsbjerg. Bliv derfor medlem allerede i dag.

 

FOR KUN 100 kr. om året kan du være med til at styrke udvikling og fællesskab.

 

Indbetal 100,- kr. via MOBILEPAY 47037 eller reg. nr. 6851 kontonr. 1913078 med angivelse af navn, adresse samt mailadresse.

Omfattende og gode kollektive trafikforbindelser

Der er et meget omfattende kollektivt busnetværk med mange afgange, der gør det nemt at komme til og fra byen – herunder til og fra Odense.

Boligpriser, du kan betale

Du kan vælge mellem meget velbeliggende grunde - store og små parcelhuse - nye og ældre boliger.

Unik uddannelsesby – Giv dine børn en god start

Byen har et omfattende og meget varieret uddannelsestilbud.

Byen er på en helt særlig måde præget af at være uddannelsesbyen på Sydvestfyn.

Friluftsliv

Skov, golfbaner, vandreruter og friluftsbad. Glamsbjerg har det hele, når det drejer sig om gode oplevelser i den omgivende smukke natur. 

Erhverv & handel

Særdeles gode tilbud på dagligvareområdet og mange specialbutikker.

Fuld af liv

Friluftsbad, svømmehal, golfbane, mange sportsanlæg, sundhedscenter og det liv, de mange unge uddannelsessøgende giver.