Det sker!

Det sker!

Idéen om at skabe en have i et ubebygget område syd for Glamsbjerg Kirke “fødtes” af Lions Club Glamsbjerg i efteråret 2016. Området fremstod på det tidspunkt som et tilgroet vildnis med bl.a. vildtvoksende brombærranker, gamle, høje træer og i midten en tilgroet sø. Området tilhørte Assens Kommne.

 

 

 

 

 

 

 

Den vildtvoksende beplantning gjorde det  næsten umuligt at skue Glamsbjerg Kirke fra Poul Mose Parken, skønt kirke og vej deler skel. Billederne er taget fra Poul Mose Parken – retning mod vest (mod have og kirke).

Haven skulle være en gave til borgerne i Glamsbjerg og et fristed, et pusterum, et lille refugium til ro og fordybelse, til gåture m.m. i et bynært område.

Lions Club Glamsbjerg slog sig sammen med Glamsbjerg Sogns Menighedsråd og Foreningen Glamsbjerg i et fælles ønske om at skabe haven, og Assens Kommune bakkede op om ideen. Assens Forsyning var også meget positiv, fordi man i haven så muligheden for at omdanne den tilgroede sø til et regnvandsbassin.

Alle tre igangsættere bidrog indledningsvist hver med 30.000 kr. til etablering af haven. Et haveudvalg blev nedsat og indledte et omfattende samarbejde i forhold til Assens Kommune, Assens Forsyning, entreprenører, udarbejdelse af fondsansøgninger, og ikke mindst til et korps af frivillige.

Der blev arbejdet med rydning af området og udgravning af søen, med udfærdigelse af plantegning og plan for beplantning, med udbud af entreprenørarbejde og med produktion af port, låger, lampeholdere, amfiscene, og møblement, samt med plantning og anlæg af stier og trapper m. v. – alt sammen i et koordineret samarbejde.

(v

Mens Glamsbjerghaven blev anlagt, opførte Glamsbjerg Sogns Menighedsråd et sognehus på nabogrund i Poul Mose Parken (øst for kirken), og mod syd blev bygget en del udlejningsejendomme. Al ny bebyggelse fik en flot udsigt til haven.

En lille gruppe af frivillige forestod de mange fondsansøgninger, således at startkapitalen, fondsmidlerne og de private bidragsydere sammen med stor velvillighed fra entreprenører og håndværksmestre muliggjorde havens etablering.

Følgende har bevilget tilskud og donationer til anlæggelsen af Glamsbjerghaven:

 • Assens Kommune

 • Fonden for Fynske bank

 • Albani Fonden

 • Østifterne f.m.b.a.

 • Friluftrådet

 • Energi Fyns Almene fond

 • Havefonden af 2007

 • Entreprenør Marius Pedersens Fond

 • Vognmand Peter Falck

 • Flemløse /Rise Sparekasse

 • Peter Bech, Glamsbjerg 

 • Forening Glamsbjerg

 • Glamsbjerg Sogns Menighedsråd

 • Lions Club Glamsbjerg

Mange frivillige timer blev brugt på at anlægge haven, som kunne indvies 22.08.2021 til stor glæde for alle byens borgere.

Haven vedligeholdes primært ved frivilliges indsats – bl.a. af ”Havens Venner”.

Billeder fra indvielsen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billeder fra tilblivelsen: